Publieksfolder Algemene Voorwaarden


Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op de zorgovereenkomst tussen u en de zorgaanbieder. In de algemene voorwaarden worden uw rechten en plichten en die van de zorgaanbieder geregeld. De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemene deel is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Wie hebben de algemene voorwaarden 2022 gemaakt?

De algemene voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

Wie gebruiken de algemene voorwaarden?

  • De zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of Zorgthuisnl gebruiken de algemene voorwaarden voor huidige en nieuwe cliënten.
  • U krijgt de algemene voorwaarden op papier en/of via de website van de zorgaanbieder.

Kunt u met de zorgaanbieder andere afspraken maken over de zorg?

Naast de algemene voorwaarden is er ook een zorgleefplan. In dit plan staat beschreven welke zorg u krijgt en welke afspraken met u daarover zijn gemaakt.

Wat zijn de belangrijkste afspraken in de algemene voorwaarden?

De belangrijkste zijn:

  • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
  • U krijgt informatie over aanvullende diensten en/of extra zorg, als deze er zijn. U kunt kiezen om hiervan gebruik te maken en de kosten zijn dan voor uw rekening.
  • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
  • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
  • Als u zorg krijgt van meerdere zorgaanbieders, dan informeert u hen zodat zij met elkaar kunnen afstemmen en afspreken wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.
  • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
  • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
  • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen