Geriatrische revalidatiezorg

Heeft u na een ziekenhuisopname revalidatie of herstel zorg nodig? Dit kan binnen Kalorama op onze locatie in Beek. Op de revalidatie-afdeling bieden wij zorg voor Eerstelijnsverblijf Hoogcomplex (ELVHG), voor geriatrische revalidatie zorg (GRZ) of voor revalidatie binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ9b).

Wij hebben twee revalidatie-afdelingen. Een voor mensen met somatische problematiek of psychogeriatrische problematiek.

Net zoals op alle andere afdelingen binnen Kalorama is de zorg op de revalidatieafdelingen multidisciplinair. Dat betekent dat de specialist ouderengeneeskunde, de behandelend therapeuten en de verpleging gezamenlijk zorg en behandeling bieden die erop is gericht dat u weer naar huis gaat. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kijken wij samen met u waar u het beste zorg ontvangt. Dit kan binnen Kalorama zijn of daarbuiten.

Download hier onze brochure

  

Wat houdt revalideren in?

Iedere revalidatie is anders. Wij kijken naar uw persoonlijke situatie:

  • de reden van uw revalidatie
  • het optreden van mogelijke andere ziekten
  • uw conditie en in welke mate u lichamelijke belasting aankunt
  • uw motivatie
  • uw thuissituatie

Op basis hiervan bepalen we gezamenlijk uw individuele doelen en passen het revalidatieprogramma daarop aan.

Revalidatie bestaat uit verschillende vormen van behandeling en therapie. U leert opnieuw alledaagse activiteiten verrichten. Op de afdeling staan alle activiteiten in het teken van revalidatie en herstel. Dat betekent dat alles erop gericht is dat u zo snel mogelijk weer zelfstandig uw leven kunt leiden. U wordt ook gestimuleerd om buiten de therapietijden zelf te oefenen.

Revalidatie bij Kalorama vindt plaats binnen een persoonlijke, kleinschalige en veilige revalidatieomgeving. Dat doen wij vanuit de gedachte dat de omgeving een belangrijk effect heeft op de manier waarop het revalidatietraject wordt doorlopen. Samen met u en uw naasten streven wij naar terugkeer naar huis. Het verblijf op een revalidatieafdeling is daarmee altijd tijdelijk.

Revalidatie is actief werken aan herstel. Alles wat u doet hoort bij de revalidatie. Behandeling en therapie zijn belangrijke onderdelen van revalidatie, maar ook alle dagelijkse verrichtingen zoals wassen, aankleden of zelf brood smeren, de stukjes die u loopt op de afdeling en de rustmomenten werken mee aan de terugkeer naar huis.

Hoe ziet de revalidatie eruit?

De therapeuten, verpleegkundigen en de arts die bij u betrokken zijn stellen samen het zorgplan op. Dan volgt overleg tussen de specialist ouderengeneeskunde en de zorgcoördinator met u en eventueel uw familie. Zo stelt u gezamenlijk doelen voor de revalidatie vast. Ook spreekt u af op welke datum u naar verwachting weer naar huis gaat.

Met uw therapeuten spreekt u tijden voor therapie af. Mogelijk krijgt u ook huiswerk. Een aantal therapieën bieden wij aan in groepsvorm. Of u daaraan deelneemt, is afhankelijk van uw individuele doelen. Wij stimuleren u om zo veel mogelijk zelf te doen. Tussentijds bespreken we de voortgang. Uw inbreng vinden we belangrijk. U geeft aan hoe u de revalidatie vindt gaan. Vervolgens spreken we opnieuw gezamenlijk doelen af voor de volgende periode.

 

Kosten en vergoedingen

Wanneer u bij ons komt met een indicatie ELVHG of GRZ dan wordt. Revalidatie bij Kalorama wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u eerst het verplichte of vrijwillig eigen risico moet betalen. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Er geldt geen eigen bijdrage voor revalidatie bij Kalorama.

Wanneer u met een WLZ9b indicatie komt revalideren dan betaalt u een eigen bijdrage bij het CAK. Hoe hoog deze bijdrage is is afhankelijk van uit inkomen en vermogen. Zie ook CAK voor meer inforamatie. ..

Informatie en aanmelding

Het ziekenhuis meldt u aan voor revalidatie bij Kalorama. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het zorgbureau van Kalorama, afdeling zorgbemiddeling. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (024) 684 77 77 en e-mail: zorgbureau@kalorama.nl.

 

Geriatrische revalidatiezorg is mogelijk op onderstaande locatie: