Over Kalorama

Kalorama is een zelfstandige zorgorganisatie in de regio Nijmegen. Onze zorg en dienstverlening richt zich op mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel een laag bewustzijn hebben, mensen met dementie en mensen aan wie wij somatische zorg verlenen. Daarnaast bieden wij highcare hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om veel maatwerk. Onze professionals krijgen hier ruimschoots de ruimte voor.

Bij Kalorama zorgen we samen

Als thuis wonen niet meer gaat of als u afhankelijk wordt van de zorg van anderen, dan hoopt u in een goede omgeving te komen. Met mensen die u met respect en aandacht tegemoet treden, die belangstelling hebben voor u én uw familie, en die u bovendien ondersteunen te blijven doen wat u kunt en wat u wilt. Bij Kalorama zorgen we er samen voor.

 

Kalorama maakt deel uit van UKON

UKON staat voor Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Het UKON-netwerk is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 15 zorgorganisaties. Het doel van UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven van én de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, thuis of in een beschermde woonvorm. De missie van UKON luidt: Gedeelde kennis die echt bijdraagt aan de zorg voor mensen in een kwetsbare fase in hun leven. Omdat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan met zoveel mogelijk eigenheid en eigen keuzes. Juist in een fase van je leven waarin je kwetsbaar bent en afhankelijk van anderen.

De 15 UKON-zorgorganisaties bieden tezamen aan meer dan 10.000 bewoners zorg die in ruim 60 verpleeghuizen verblijven en in meer dan 100 woonzorgcentra.Meer weten over UKON? Klik dan op onderstaand logo.