Algemene Voorwaarden

Wij willen u informeren over de wet- en regelgeving waar u en wij mee te maken hebben. Via onderstaande downloads brengen wij u op de hoogte.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 janurari 2022 zijn de Algemene Voorwaarden gewijzigd. Deze aanpassing is tot stand gekomen tussen ActiZ en Zorgthuisnl in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen u als cliënt en Kalorama als zorgverlener. Voor een heldere en duidelijke uitleg raden wij u aan de publieksfolder te downloaden. Tevens kunt u de Algemene Voorwaarden en de verschillende modules via de downloads hieronder inzien. In het menu hiernaast vindt u de volledige teksten ook terug. Deze kunt u laten voorlezen met de voorleesfunctie van deze website.

Publieksfolder Algemene Voorwaarden

Overzicht wijzigingen Algemene Voorwaarden per 1 januari 2022

Algemene module Algemene Voorwaarden

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Bijzondere module Geriatrische revalidatie

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Wijkverpleging