Raad van toezicht


De leden van de raad van toezicht van Kalorama zijn:

  • Sharon Hubner
  • Svetlana Orlova
  • Frank Wolterink
  • Gijs van Gemert
  • Johan Visser, voorzitter

De raad van toezicht geeft invulling aan haar rol conform de Governancecode Zorg, de door de NVTZ gehanteerde principes van Goed Toezicht en de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de wet, de statuten, het bestuurlijk reglement en het reglement van de raad van toezicht.

Bovenal wil de raad van toezicht maatschappelijk toegevoegde waarde bieden vanuit vertrouwen, verbinding, vakmanschap en gelijkwaardigheid. Dat is een continu ontwikkelproces.

De inspiratie en uitgangspunten voor het toezichthouderschap zijn vastgelegd in een beginselverklaring die betekenis en richting geeft aan de invulling van het toezichthouderschap.  

Contact leggen met de raad van toezicht kan via secretariaat@kalorama.nl.