‘Samen anders doen’, visie op medezeggenschap

Bij Kalorama praten bewoners en familie via de medezeggenschap mee over de leef- en woonomgeving van onze bewoners.

De cliëntenraden van Kalorama staan midden in de organisatie. Afspraken maken we samen en worden zo dicht mogelijk bij de bewoners opgepakt. Dat wil zeggen dat de cliëntenraden zo veel en snel als mogelijk betrokken worden bij initiatieven.

Doelstelling van medezeggenschap

  • Het welbevinden van de bewoner staat centraal
  • ‘Wat er toe doet voor bewoners’ staat op het netvlies van iedereen
  • Gezamenlijk aandachtspunt is: ‘wat vinden bewoners belangrijk’

Kalorama heeft vijf lokale cliëntenraden:

  • CR ’t Höfke
  • CR Centrum voor Doofblinden
  • CR Veste Brakkenstein
  • CR Kalorama Verpleeghuis
  • CR Hospice Bethlehem

Wie gaat over wat?

Belangrijk uitgangspunt is dat we informeel regelen wat informeel kan en formeel wat formeel moet. Als het over een locatie gaat, voeren we daar met bewoners en collega’s het gesprek. De lokale cliëntenraden bespreken de onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijkse leven van de bewoners. Per locatie en onderwerp bekijken zij welk thema op welke manier wordt opgepakt, en wie ze uitnodigen om mee te praten. Twee keer per jaar organiseren we een gezamenlijk overleg met alle leden van de verschillende cliëntenraden, de bestuurder en de teamregisseurs.


Contact

Wilt u in contact komen met één van de cliëntenraden?

Neem gerust contact op met Karin Kalthoff, Ondersteuner cliëntenraden. Telefoon 088 929 40 38 of per e-mail: k.kalthoff@kalorama.nl of clientenraad@kalorama.nl

Download brochure cliëntenraden
 

Klachten

De lokale cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Heeft u opmerkingen of klachten, neem dan contact op met de betrokken verzorgende, de kwaliteitsverpleegkundige van de afdeling of met de klachtenfunctionaris. Dat is de kortste weg met vaak het snelste resultaat. U leest hier meer over bij Klachtenregeling