‘Samen anders doen’, visie op medezeggenschap

Bij Kalorama praten bewoners en familie via de medezeggenschap mee over de leef- en woonomgeving van onze bewoners.

Een aantal jaren geleden zijn Kalorama en de cliëntenraden met een andere vorm van medezeggenschap gestart: van cliëntenraden die min op meer op afstand van de organisatie stonden naar cliëntenraden die midden in de organisatie staan. Afspraken maken we samen en worden zo dicht mogelijk bij de bewoners opgepakt. Dat wil zeggen dat de cliëntenraden zo veel en snel als mogelijk betrokken worden bij initiatieven.

Doelstelling van medezeggenschap

  • Het welbevinden van de bewoner staat centraal
  • ‘Wat er toe doet voor bewoners’ staat op het netvlies voor iedereen
  • Gezamenlijk aandachtspunt is: ‘wat vinden bewoners belangrijk’

Kalorama heeft vijf lokale cliëntenraden:

  • CR ’t Höfke
  • CR Centrum voor Doofblinden
  • CR Veste Brakkenstein
  • CR Kalorama Verpleeghuis
  • CR Hospice Bethlehem

Daarnaast is er een centrale cliëntenraad (CCR). In de CCR zitten afgevaardigden van de lokale raden.

Wie gaat over wat?

De afspraak is: we bespreken lokaal wat lokaal kan, centraal wat centraal moet. De lokale cliëntenraden bespreken de onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven van de bewoners. Per locatie en onderwerp bekijken zij welk thema op welke manier wordt opgepakt, en wie ze uitnodigen om mee te praten.

De centrale cliëntenraad bespreekt de meer strategische en overkoepelende onderwerpen.

Contact

Wilt u in contact komen met één van de cliëntenraden?

Neem gerust contact op met Karin Kalthoff, Ondersteuner cliëntenraden. Telefoon 088 929 40 38 of per e-mail: k.kalthoff@kalorama.nl of clientenraad@kalorama.nl

Download brochure cliëntenraden
 

Klachten

De CCR en de lokale cliëntenraden behandelen geen individuele klachten. Heeft u opmerkingen of klachten, neem dan contact op met de betrokken verzorgende, de kwaliteitsverpleegkundige van de afdeling of met de klachtenfunctionaris. Dat is de kortste weg met vaak het snelste resultaat. U leest hier meer over bij Klachtenregeling