Kwaliteit

Kwaliteit komt tot stand en wordt zichtbaar in de relatie medewerker en bewoner. Kwaliteit is niet enkel te vertalen naar feiten en cijfers. Het gesprek tussen medewerker en bewoner – ook dat wat niet gezegd kan worden – is van belang, evenals het delen van kennis om kwalitatief goede zorg te bieden. Standaarden en protocollen vormen geen doel op zich maar zijn middelen om kwaliteit in de professionele relatie tussen medewerker en bewoner mogelijk te maken.

Kortom: maatwerk wanneer het kan en standaarden en protocollen wanneer het moet.

Kwaliteitscertificaten

Kalorama heeft meerdere kwaliteitscertificaten. Voor verzorging en verpleging hebben wij het HKZ VVT keurmerk. Voor de zorg- en dienstverlening die wij in het Centrum voor doofblinden bieden en voor de ambulante zorg voor doofblinden hebben wij het HKZ GZ keurmerk.

Ons hospice, Kalorama Bethlehem, heeft een eigen kwaliteitskeurmerk: PREZO Hospicezorg.

Cliëntervaringen

Regelmatig toetsen wij onze kwaliteit bij onze bewoners en cliënten. Voor het Centrum voor doofblinden en de ambulante zorg voor doofblinden maken we gebruik van het instrument: Ben ik tevreden. Met behulp van dit instrument bespreken we jaarlijks met de bewoner of cliënt zijn/haar ervaringen. Dit instrument is opgenomen in De Waaier, een erkend meetinstrument in de gehandicaptenzorg.

Voor onze bewoners die bij ons in zorg zijn, hebben we een aparte vragenlijst die in het zorgleefplan is opgenomen.

Kwaliteitsrapport Centrum voor doofblinden

In het kwaliteitsrapport Centrum voor doofblinden 2017 laten we zien hoe bewoners en medewerkers de kwaliteit van onze zorg ervaren. We vertellen over wat goed gaat, wat beter kan en wat we willen veranderen.

Daarnaast willen we graag laten zien dat het Centrum bewust haar eigen weg volgt en kleur geeft aan dat wat wij onder kwaliteit verstaan. Ook door collega’s die dagelijks bezig zijn met bewoners daadwerkelijk een aandeel te geven bij de totstandkoming van het rapport.

Ook hebben we een samenvatting gemaakt van het rapport waar op eenvoudige wijze de belangrijkste punten worden genoemd.

Kwaliteitsverslag Kalorama

Ook in het kwaliteitsverslag van Kalorama  laten we zien hoe onze bewoners de zorg ervaren. We staan weer stil bij wat goed gaat en wat beter kan. We willen graag laten zien hoe wij de wensen en behoeften van onze bewoners als uitgangspunt nemen.

De belangrijkste punten uit dit verslag hebben wij in een samenvatting weergegeven.

 

Kwaliteitskader: personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg (januari  2017) beschrijft wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ook worden organisaties opgedragen om continue de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Dé norm voor een goede zorgorganisatie en professionele zorgverleners.  

Tot slot wordt in het kwaliteitskader aangegeven waarover externe verantwoording dient te worden afgelegd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de personeelssamenstelling. Immers zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. Wij leggen u graag uit hoe wij dat doen. In onderstaand schema ziet u onze personeelssamenstelling in getallen. Voor een uitgebreide toelichting kunt u het document Kwaliteitskader: personeelssamenstelling downloaden door op deze titel te klikken.   

Personeel Kalorama per 01-10-2016AantallenFTE's
Verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (pedagogisch) personeel436254,72
Medisch en sociaal- wetenschappelijke functies1411,74
Overige personeel cliëntgebonden8952,66
Leerlingen2117,28
Subtotaal cliëntgebonden functies in loondienst560336,40
Management en ondersteunend personeel12376,64
Totaal683413,04

Peildatum januari 2017

 

Brancheverenigingen

Kalorama is aangesloten bij de brancheverenigingen Actiz (organisatie voor zorgondernemers) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).