Kwaliteit

Kwaliteit komt tot stand en wordt zichtbaar in de relatie medewerker en bewoner. Kwaliteit is niet enkel te vertalen naar feiten en cijfers. Het gesprek tussen medewerker en bewoner – ook dat wat niet gezegd kan worden – is van belang, evenals het delen van kennis om kwalitatief goede zorg te bieden. Standaarden en protocollen vormen geen doel op zich maar zijn middelen om kwaliteit in de professionele relatie tussen medewerker en bewoner mogelijk te maken.

Kortom: maatwerk wanneer het kan en standaarden en protocollen wanneer het moet.

Kwaliteitscertificaat

Op 23 februari 2021 is Hospice Kalorama Bethlehem wederom bekroond met het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg. Kalorama Bethlehem zal worden opgenomen in het openbare register van de Associatie Hospicezorg Nederland.

Kalorama Bethlehem is door een onafhankelijke organisatie (Perspect) op meerdere prestaties beoordeeld: op woon- en leefsituatie van sociale, spirituele en fysieke aspecten van de zorg, tot de stervensfase en nazorg. Van de getoetste 18 prestaties zijn ze allen volledig behaald!

Cliëntervaringen

Regelmatig toetsen wij onze kwaliteit bij onze bewoners en cliënten. Voor het Centrum voor doofblinden en de ambulante zorg voor doofblinden maken we gebruik van het instrument: Ben ik tevreden. Met behulp van dit instrument bespreken we jaarlijks met de bewoner of cliënt zijn/haar ervaringen. Dit instrument is opgenomen in De Waaier, een erkend meetinstrument in de gehandicaptenzorg.

Voor onze bewoners die bij ons in zorg zijn, hebben we een aparte vragenlijst die in het zorgleefplan is opgenomen.

Kwaliteitskrant Centrum voor doofblinden

In de Kwaliteitskrant Centrum voor doofblinden 2022 laten we zien hoe bewoners en collega's de kwaliteit van onze zorg ervaren. We hebben ook een versie voor onze bewoners. We vertellen over wat goed gaat, wat beter kan en wat we willen veranderen.

Daarnaast willen we graag laten zien dat het Centrum voor doofblinden bewust haar eigen weg volgt en kleur geeft aan dat wat wij onder kwaliteit verstaan. Ook door collega’s die dagelijks bezig zijn met bewoners daadwerkelijk een aandeel te geven bij de totstandkoming van de krant.

 

Kwaliteitsverslag Kalorama

Ook in het Kwaliteitsverslag van Kalorama laten we zien hoe onze bewoners de zorg ervaren. We staan weer stil bij wat goed gaat en wat beter kan. We willen graag laten zien hoe wij de wensen en behoeften van onze bewoners als uitgangspunt nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitskrant 2022 Hospice Kalorama Bethlehem

En we hebben ook een kwaliteitskrant van het hospice waarin we laten zien hoe onze gasten, hun naasten en onze vrijwilligers en collega’s de zorg ervaren. In deze krant reflecteren wij op ons handelen vanuit de waarden van het kwaliteitsmodel hospicezorg.

 


Kwaliteitskader: personeelssamenstelling

Het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg beschrijft wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ook worden organisaties opgedragen om continue de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. Dé norm voor een goede zorgorganisatie en professionele zorgverleners.  

Tot slot wordt in het kwaliteitskader aangegeven waarover externe verantwoording dient te worden afgelegd. Een belangrijk onderdeel hiervan is de personeelssamenstelling. Immers zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. Wij leggen u graag uit hoe wij dat doen. U downloadt het door op de volgede link te klikken: Personeelssamenstelling 2022.

Brancheverenigingen

Kalorama is aangesloten bij de brancheverenigingen Actiz (organisatie voor zorgondernemers) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).