Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Zo bevordert de OR dat:

  • er voldoende werkoverleg is
  • er goede arbeidsomstandigheden zijn
  • regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd
  • medewerkers gelijk behandeld en beloond worden

In de OR wordt gekeken naar beslissingen die te maken hebben met:

  • de zorg voor het personeel, werkgelegenheid en inhoud van het werk;
  • de kwaliteit van dienstverlening;
  • het voortbestaan van de stichting Kalorama in al zijn facetten.

Om de drie jaar vinden er verkiezingen plaats voor de OR. Wat er in de raad speelt komt op verschillende manieren naar buiten. De leden onderhouden op de eerste plaats rechtstreekse contacten via contactpersonen uit de diverse kiesgroepen. Daarnaast verschijnt er een periodiek informatiebulletin en wordt actuele informatie ook via prikborden verspreid.

Gedetailleerde informatie kunt u opvragen via ondernemingsraad@kalorama.nl.

U kunt de OR op maandag, dinsdag en woensdagochtend via telefoonnummer 024-6847832 bereiken.