Bij Kalorama woont u met zorg. Dat kan verzorging en verpleging zijn.

Onze zorg

De meeste mensen aan wie wij zorg verlenen wonen ook bij ons. We spreken dan ook over wonen met zorg. Die zorg kan vervolgens bestaan uit ondersteuning, verzorging of verpleging. Dat hangt af van de zorg die u nodig heeft. Wat dat betreft gaan we altijd uit van maatwerk. Het totaalpakket aan zorg dat Kalorama biedt is zeer uitgebreid. Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende vormen van zorg die Kalorama aanbiedt.

Voor wie is onze zorg

Onze zorg is gericht op mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel intensieve zorg en mensen aan wie wij psychogeriatrische en somatische zorg verlenen. Daarnaast bieden wij High care hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om veel maatwerk. Daar zijn wij goed in!