Duurzame zorg

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. In Nederland is de zorgsector tegelijkertijd verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector dus direct bij aan de klimaatcrisis. De zorgsector wil dit veranderen en werkt daarom aan ‘duurzame zorg’. Vanuit de rijksoverheid is de Green Deal opgesteld om richting te geven aan het verduurzamen van de zorg. Met behulp van de pijlers uit de Green Deal 3.0 draagt de zorgsector bij aan het behalen van het Klimaatakkoord.

Kalorama gaat voor duurzaamheid

Kalorama neemt haar verantwoordelijkheid. Kalorama wil voor haar bewoners, bezoekers, collega’s en vrijwilligers een duurzame omgeving zijn. We willen niet alleen zorgen voor de generatie van nu maar ook actief aan de slag voor toekomstige generaties. Om dit te bewerkstelligen zijn wij in 2023 begonnen met het integreren van duurzaamheid in onze organisatie.

Onze ambitie en doelstellingen

In 2022 hebben wij een nulmeting uitgevoerd op de duurzame ambities uit het Klimaatakkoord. Vanuit de nulmeting zijn doelen opgesteld voor 2023 en hebben we onze ambitie geformuleerd:

“Kalorama streeft er naar dat iedere collega zijn of haar bijdrage levert aan het milieu en duurzaamheid. De duurzaamheidsgedachte wordt integraal in de gehele bedrijfsvoering meegenomen. Het wordt een organisatieonderdeel.”

Onze doelstellingen voor 2023:

Kalorama geeft in 2023 een aanzet tot implementatie van duurzaamheid in de gehele organisatie aan de hand van 12 verduurzamingsthema’s:

 • visie & beleid
 • energie & vastgoed
 • communicatie
 • voeding
 • vervoer
 • inkoop
 • groenbeheer
 • water
 • medicijnresten & reiniging
 • grondstoffen & afval
 • healing environment
 • gevaarlijke stoffen

Kalorama maakt een plan om de CO2-uitstoot per m2 te verlagen tot 49% reductie in 2030 en 100% reductie in 2050 conform de door het Klimaatakkoord gestelde norm.

Kalorama streeft naar een hoge mate van collega’s- en cliëntbetrokkenheid/bewustzijn op het gebied van duurzaamheid voor alle locaties. Collega’s en bewoners/cliënten worden proactief op de hoogte gesteld van duurzame ontwikkelingen en worden in de gelegenheid gesteld om actief deel te nemen aan dit het project.

Green Teams

Om onze duurzaamheidsambities te realiseren, is inzet van iedereen binnen Kalorama nodig. Duurzaamheid en de manier van denken die hierbij hoort, zal hiermee ingebed worden in het DNA van de organisatie. Om duurzaamheid integraal door te voeren en hierin als organisatie samen te werken maakt Kalorama gebruik van Green Teams. Deze Green Teams worden gevormd door collega’s en bewoners met affiniteit met duurzaamheid en worden gecoördineerd door inhoudsdeskundigen op de betreffende onderwerpen. Deze Green Teams werken zelforganiserend met haalbare doelen en borgen de doelen voor de toekomst in de organisatie.

Twee duurzaamheidscoördinatoren zorgen voor de aansluiting op wetgeving en subsidies, visie en beleid en de coördinatie tussen Green Teams, de organisatie en externe partijen. Ook borgen zij het thema duurzaamheid binnen Kalorama voor de toekomst.

Duurzame keuzes

In de woningen en op de werkplekken van Kalorama wordt het steeds zichtbaarder dat we met verduurzaming bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het intensiveren van afval scheiden, het aanbieden van gezonde en duurzamere keuzes op voeding en het gebruiken van duurzame middelen en materialen. Ook worden bewoners en collega’s gestimuleerd in het maken van duurzame en gezonde keuzes in hun dagelijkse activiteit en omgeving. Denk aan meer groen, minder verspilling en waar mogelijk meer gezonde beweging en aandacht voor de vitale persoon.

Samen duurzaam en gezond!

Verduurzamen doen we samen; met collega’s, bewoners, familie en met de toekomstige generaties. Onze slogan is dan ook: Samen, duurzaam en gezond!

Contact

Wil je meer weten of heb je opmerkingen, ideeën of vragen? We horen het heel graag! Neem contact op met de duurzaamheidscoördinatoren Joy Peters en Dorien Scheelen via duurzaamheid@kalorama.nl