Financiën

Wie in Nederland 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, kan in een zorginstelling verblijven. De zorg thuis ontvangen kan ook, maar alleen als dit verantwoord en doelmatig is. Niemand hoeft het wonen, de verzorging en de verpleging in een zorginstelling helemaal zelf te betalen. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is altijd afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Het vermogen in box 3 (sparen en beleggen) telt mee indien dit hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Deze eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten Kalorama om. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.hetcak.nl. Hier vindt u ook een rekenhulp waarmee u de eigen bijdrage kan berekenen. U kunt ook bellen naar Zorg vanuit de Wlz telefoonnummer: 0800-0087.

Bij uw verblijf in een zorginstelling zijn de volgende verzorgings-/verpleegkosten inbegrepen:

 • de kosten van verzorging en verpleging
 • het schoonhouden van het appartement of de kamer
 • de voeding: per dag een warme maaltijd, twee broodmaaltijden, fruit en tussendoortjes, medisch noodzakelijk dieet
 • koffie en thee
 • de kosten van verwarming, elektriciteit en water
 • gebruik van gemeenschappelijke ruimtes in huis
 • wassen van beddengoed en bad- en keukentextiel
 • voetverzorging of –behandeling die te maken heeft met uw ziekte, aandoening of ouderdom

Voor eigen rekening blijven o.a. :

 • premie zorgverzekering
 • premie aansprakelijkheidsverzekering en inboedelverzekering (door Kalorama is echter een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve inboedelverzekering afgesloten. Alleen kostbaarheden zijn niet verzekerd)
 • hoorapparaten en brillen
 • kleding en schoeisel
 • kapper
 • persoonlijke uitgaven
 • abonnementskosten van telefoon € 13,95  per maand
 • huur telefoon € 2,70 per maand
 • abonnementskosten radio en televisie € 5,40 per maand
 • wassen, drogen, strijken en stomen van eigen kleding (ondergoed en bovenkleding) wordt, indien gewenst, uitgevoerd en gefactureerd door Cleanlease.

U betaalt tevens een bijdrage aan buitengewone activiteiten waar u aan deelneemt, de hoogte hiervan is afhankelijk van de activiteit.