Hospicezorg

Bij Kalorama Bethlehem bieden wij hospicezorg. Al onze artsen, collega's en vrijwilligers streven ernaar om het dagelijkse leven van elke gast hier zo comfortabel mogelijk te maken. Een persoonlijke en warme aanpak staat voorop. Daarom hebben we, naast de lichamelijke zorg, veel aandacht voor sociale, psychische en spirituele begeleiding. Wij respecteren iedere levensovertuiging.

We hebben oog voor de familie en naasten van elke gast. Zij zijn altijd van harte welkom in het hospice. Er zijn geen bezoektijden. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij de zorg betrokken te worden.

Aanmelden hospicezorg bij Kalorama Bethlehem

Aanmelden gaat altijd via de huisarts of behandelend specialist in het ziekenhuis. Klik op aanmeldformulier om dit formulier te downloaden. Let op dit formulier wordt regelmatig geactualiseerd en dient u te allen tijde opnieuw te downloaden.

Zorg in de laatste levensfase

Kalorama Bethlehem verleent zorg aan mensen voor wie thuis sterven niet wenselijk of niet mogelijk is. Zij zijn welkom in het hospice als de levensverwachting minder dan drie maanden is.

De zorg en begeleiding in het hospice zijn in handen van een team van verpleegkundigen, een arts, een geestelijk verzorger, een familiebegeleider, medewerkers die ondersteunende diensten verlenen en vrijwilligers. Het is mogelijk dat de eigen huisarts betrokken blijft bij de zorg.

Persoonlijke wensen rondom behandeling en levenseinde worden besproken en gerespecteerd. Goede palliatieve zorg die gericht is op kwaliteit van leven, is ons belangrijkste doel. Uitgangspunt hierbij is dat ieder mens voor zichzelf bepaalt wat kwaliteit van leven is.

Hospicezorg is mogelijk op onderstaande locatie: