Klachten/vertrouwenspersoon

Voor bewoners en cliënten

Wat vindt u goed gaan? Wat kan beter volgens u? En wat moet echt anders? We zien uw reactie van welke aard dan ook als een manier om met elkaar in gesprek te gaan en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Of u nu wel of niet tevreden bent, de meest directe manier om dit te bespreken is in een gesprek met de betreffende medewerker. U kunt dan samen kijken of er meteen een goede oplossing gevonden kan worden.

Klachtenfunctionaris

Kalorama heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, Karin Somhorst. Karin is niet in dienst van Kalorama. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert over de te volgen weg en helpt bij het vinden van een oplossing. Klachten bestemd voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u per mail indienen via karin@the-lighthouse.nl of telefonisch via 06 - 24 71 10 86 (op werkdagen).

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de burgerlijk rechter. Kalorama is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg en de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Informatie over het indienen van een klacht vindt op de website www.degeschillencommissiezorg.nl.

Ondersteuning

Heeft u vragen over uw rechten of heeft u advies nodig, dan kunt u terecht bij Adviespunt Zorgbelang. Telefoonnummer 088 - 92 94 000. E-mail info@zorgbelanginclusief.nl. of Website Zorgbelanginclusief

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Lotte Verdijk is de cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten en bewoners die te maken hebben met de Wet zorg en dwang. Ze werkt bij Adviespunt Zorgbelang en is onafhankelijk van Kalorama. Bij haar kunt u terecht met vragen of klachten over onvrijwillige zorg. Dus als er sprake is van iets wat u moet maar niet wil, of wil maar niet mag. Ze staat aan uw kant en bemiddelt niet. Alles wat u haar vertelt is vertrouwelijk.

Samen met Lotte kunt u helder krijgen wat u precies wil bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in de voorbereiding en het voeren van een gesprek.

Lotte Verdijk is op maandag, dinsdag (tijdens de oneven weken), donderdag en vrijdag te bereiken op  06-57528220 of via lotteverdijk@zorgbelangcvp.nl

Klachten in het kader van de wet Zorg en Dwang worden door de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) behandeld. Deze commissie is opgericht door ActiZ, VGN, LOC, LSR, Ieder(in) en KansPlus. Het reglement is op de website van de KCOZ te vinden; www.kcoz.nl.

Complimenten en suggesties

Als u tevreden bent, horen wij dat natuurlijk ook graag. Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker of over de kwaliteit van de zorg of services die u van ons ontvangt. Ook als u ideeën heeft voor verbetering, laat het ons dan weten. Uw waardering is voor ons een extra stimulans om te blijven werken aan uw tevredenheid.

Verras ons met een compliment, idee of suggestie:

Voor medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiaires

Vertrouwenspersoon

Voor medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires heeft Kalorama een interne vertrouwenspersoon. Zij kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor bijvoorbeeld de volgende onderwerpen: teamstrubbelingen, pesten, (sexuele) intimidatie, privé situaties die invloed hebben op het werk of onheuse bejegening. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via dit mailadres: Medewerkersvertrouwenspersoon@kalorama.nl

Extern vertrouwenspersoon

Het is ook mogelijk om met een extern vertrouwenspersoon contact op te nemen. Dit is een door de bestuurder benoemde externe functionaris die de functie van vertrouwenspersoon vervult. Voor medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires van Kalorama is dit mevrouw Linda Kampert. Zij is telefonisch bereikbaar via 06- 104 03 567 en per mail via info@adniladvies.nl.