Verzorging

Bij Kalorama spreken we over zorg. U krijgt van ons de zorg die bij u past. Zorg op maat noemen we dat. In de praktijk kan dat zowel verzorging als verpleging zijn. Zodra u bij Kalorama komt wonen, stellen we in overleg met u een zorgleefplan op. Hierin leggen we samen vast welke zorg u nodig heeft.

Wonen met zorg

Wonen bij Kalorama betekent dat u meestal een eigen kamer heeft. Natuurlijk mag u uw eigen spullen mee verhuizen als u bij ons komt wonen. Zo creëert u uw eigen sfeer. Kalorama zorgt voor een hoog/laagbed, een kast voor uw kleding en voor gordijnen. Ervaar het gemak van onze verzorging en ondersteuning bij uw dagelijkse activiteiten. Wij zijn er voor u!

Eigen ritme

Wij deinen mee op het ritme van onze bewoners. Daarin proberen wij flexibel te zijn. Slaapt u liever een keer uit? Of bent u altijd al een vroege vogel? Wij passen onze zorg hier zo veel mogelijk op aan. Wij adviseren u over uw dagbesteding en ondersteunen u bij het omgaan met psychosociale problemen en problemen van levensbeschouwelijke aard.

(Para)medische zorg

Bewoners van die binnen het verpleehuis van Kalorama wonen, maken gebruik van alle (para)medische kennis en dienstverlening die binnen Kalorama aanwezig is. We werken op basis van uw indicatiestelling en stellen in overleg met u en/of uw familieleden een zorgleefplan op.

In het zorgleefplan leggen we samen vast welke zorg u nodig heeft. Dit is maatwerk met aandacht voor uw eigen wensen. Uiteraard doen we dit in nauw overleg met de zorg- en dienstverleners die u al kent. Daarom stellen we eerst een zorgleefplan op voor 6 weken, daarna evalueren we dit en dan pas maken we het definitief. In dit zorgleefplan maken we ook afspraken over de service en faciliteiten waar u gebruik van wilt maken, zoals het verzorgen van uw was, het telefoonabonnement etc. Bewoners die bij ons verzorging krijgen behouden hun eigen huisarts.

Elektronisch Cliënten Dossier

Binnen Kalorama werken wij met het Elektronisch Cliënten Dossier. Alle afspraken die wij met u maken in het zorgleefplan komen in dit dossier te staan.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Minimaal één keer per jaar vindt er een MDO plaats. Dit is een overleg waarin alle mensen die betrokken zijn bij uw zorg samen uw persoonlijke situatie bespreken. Bij dit overleg is de specialist ouderengeneeskunde aanwezig of indien u in Kalorama 't Höfke woont, uw huisarts. Daarnaast zijn ook de eerst verantwoordelijke verzorgende, behandelaars zoals de fysiotherapeut en logopedist en ten slotte uw partner of mantelzorger bij dit overleg betrokken. Uiteraard bent u zelf, als u dat wenst, ook bij dit gesprek aanwezig. 

Dagactiviteiten

Iedere dag zijn er dagactiviteiten in onze huiskamers. Hier vouwen we bijvoorbeeld samen de was, dekken we de tafel en eten we gezamenlijk. Iedere dag zijn er van 8.00 tot 20.00 uur medewerkers en vrijwilligers van Kalorama in de huiskamer aanwezig. Wie dat wil, kan een spel spelen, handwerken of televisiekijken. De sfeer is hier huiselijk en gezellig.

Per locatie zijn er verschillende acitviteiten. Voor een compleet overzicht van ons activiteitenaanbod. Kijkt u per locatie of bij activiteiten.

Verzorging is mogelijk op onderstaande locaties: