Wonen

Bij Kalorama woont u met zorg. Wonen bij Kalorama betekent dat u in een van onze locaties uw eigen kamer of appartement heeft. Kalorama heeft meerdere locaties. Overal waar u bij ons woont, bieden wij u passende begeleiding, ondersteuning en een aanbod van activiteiten. Woont u bij ons in een woongroep, dan krijgt u eveneens de zorg die aansluit bij uw persoonlijke situatie. Bij Kalorama wonen en verblijven mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, patiënten met beademing dan wel een laag bewustzijn hebben, mensen met dementie en mensen waar wij somatische zorg aan verlenen. Daarnaast bieden wij aan de gasten die in ons hospice verblijven high care hospicezorg.

U voelt zich thuis bij Kalorama!

Als u bij Kalorama woont, is het voor ons belangrijk dat u zich thuisvoelt. Daar zullen wij dan ook alles aan doen! Op uw eigen kamer of in uw appartement mag u uw eigen vertrouwde spullen mee brengen. Wij zorgen voor een hoog/laagbed, kastruimte en de gordijnen.

Tijdelijk verblijf

Het is ook mogelijk om tijdelijk bij Kalorama te verblijven. Wij streven ernaar dat alle zorg die wij bieden ook van tijdelijke aard kan zijn. Bijvoorbeeld vanwege een situatie waarin u revalideert of vanwege een acute probleemsituatie rondom zorg thuis, als de verzorging of begeleiding thuis tijdelijk niet te realiseren is. Bij Kalorama in Beek bieden wij geriatrische revalidatiezorg. Mensen die hier revalideren gaan normaal gesproken, nadat ze voldoende hersteld zijn, weer terug naar huis.

In Kalorama ’t Höfke beschikken wij over topkamers. Deze kamers zijn bedoeld voor mensen die voor een kortere periode niet thuis verzorgd kunnen worden.