Palliatieve zorg

Kalorama besteedt veel aandacht aan palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de bewoner die in de allerlaatste fase van zijn of haar leven is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Kalorama biedt ondersteuning en zorg waarbij wij de laatste levensfase zo comfortabel en aangenaam mogelijk voor u willen maken.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, er is zeker ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de bewoner en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Een comfortabel ziekte- en sterfbed is te allen tijde het belangrijkste doel.

Onze collega's volgen regelmatig extra trainingen over bijvoorbeeld spiritualiteit. We werken met een zogeheten signaleringsbox palliatieve zorg. Hierin staan tools en items beschreven voor verzorgenden en helpenden over hoe om te gaan met bepaalde situaties rondom levenseinde. Daarnaast organiseren wij regelmatig informatiebijeenkomsten voor familieleden en mantelzorgers.

Palliatieve zorg in Kalorama Bethlehem

Specifiek in het hospice Kalorama Bethlehem gelden de volgende uitgangswaarden.

Palliatieve zorg,

  • bevestigt het leven en accepteert het overlijden als iets dat bij het leven hoort
  • respecteert de autonomie, de keuzevrijheid en de privacy van iedere gast
  • behandelt en verlicht pijn en andere klachten
  • integreert psychosociale zorg, behoeften aan levensbeschouwelijke ondersteuning en complementaire zorg
  • signaleert en nodigt uit tot het bespreken van zingevings- en ethische vragen
  • ondersteunt naasten en nabestaanden van de gasten in het omgaan met het sterven van hun dierbare

Palliatieve zorg is mogelijk op onderstaande locaties: