Verpleging

Bij Kalorama woont of verblijft u met zorg. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag is dat met verzorging of verpleging. Kalorama is gespecialiseerd in somatische zorg, dementiezorg (psychogeriatrische zorg), intensieve zorg, langdurige en geriatrische revalidatiezorg (GRZ), en revalidatie binnen de wet langdurige zorg (9b). U kunt altijd rekenen op zorg op maat en op de zorg die u nodig heeft.

Somatische zorg

Kalorama verzorgt somatische zorg op verschillende locaties. Somatische zorg betekent lichamelijke zorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Er zijn verschillende lichamelijke aandoeningen die onder somatische zorg vallen. Ook is een mix van verschillende aandoeningen mogelijk of kan er sprake zijn van slijtage van het lichaam waardoor u niet zonder hulp van anderen kunt functioneren.

Wanneer het door uw lichamelijke ziekte niet meer mogelijk is om thuis te wonen, is een van de somatische afdelingen binnen Kalorama een goede plek voor u. U krijgt hier gespecialiseerde zorg en begeleiding.

Intensieve langdurige zorg

Op onze locatie Kalorama Veste Brakkenstein bieden wij op afdeling De Frasselt hoogwaardige verpleegkundige zorg aan mensen met ademhalingsondersteuning, tracheacanule zorg, zorg aan mensen met een laag bewustzijn en palliatieve zorg. Bij de ademhalingsondersteuning wordt nauw samen gewerkt met het Centrum voor Thuisbeademing in Utrecht. Op deze afdeling verplegen wij mensen van alle leeftijden, van 18 tot 95 jaar.

Eenpersoonskamer

De bewoners die intensieve zorg krijgen, hebben allemaal een eigen kamer. Ondanks de vele apparatuur die soms nodig is, maken we samen de omgeving zo huiselijk mogelijk. We streven naar het zo veel mogelijk behouden van de eigen regie, hierbij is de inbreng en betrokkenheid van familie en/of vrienden bij de intensieve zorg erg belangrijk. Wij vinden het ook belangrijk dat u zich thuisvoelt bij Kalorama. En dat geldt ook voor uw naaste familieleden. Daarom mag u gerust een schilderij ophangen en een bureau of tafel in uw kamer neerzetten.

Dementiezorg/Psychogeriatrische zorg

Op verschillende locaties bieden wij dementiezorg, ook wel psychogeriatrische zorg genoemd. Onze collega's werken in kleine teams die samen de zorg op een afdeling verdelen. De bewoners hebben altijd een eigen studio of kamer en overdag maken zij gebruik van een gezamenlijke huiskamer.

Wij creëren overal een huiselijke sfeer. Daarbij geven we de dag structuur waarbij we voortdurend rekening houden met het ritme van onze bewoners. Dat ritme kan individueel verschillend zijn en daar houden we dan rekening mee. Wij vinden het fijn als bewoners zo veel mogelijk zelf aangeven wat zij prettig vinden. Wij stimuleren onze bewoners om daar waar het kan dingen zelf te doen. Dat geldt zeker voor dagelijks terugkerende huiselijke activiteiten. Bewoners worden door ons betrokken bij bijvoorbeeld samen de tafel dekken, de was vouwen, het bed opmaken etc. We lezen samen de krant of we luisteren muziek. Onze collega's worden daarbij ondersteund door vrijwilligers. 

Verpleging is mogelijk op onderstaande locaties: