Kalorama Centrum voor doofblinden

Het Centrum voor doofblinden richt zich op mensen van 18 jaar en ouder met doofblindheid: een dubbele beperking in horen én zien. Bij Kalorama in Beek (Berg en Dal) zijn verschillende woongroepen waar u kunt wonen met gespecialiseerde zorg. Kalorama beschikt ook over een team dat ambulante begeleiding en behandeling biedt bij cliënten thuis. Daarnaast realiseren wij op verschillende locaties in Nederland specialistische begeleiding in groepsverband, training en behandeling.

Mensen met een beperking in horen en zien

Het Centrum voor doofblinden biedt een breed scala aan zorgdiensten zowel voor de jongere generatie als ook specifiek voor ouderen met deze dubbele beperking. Wij bieden begeleiding en behandeling in de thuissituatie, specialistische begeleiding in een groep, diverse trainingen in communicatie en zelfstandigheid en psychische ondersteuning en begeleiding. We werken nauw samen met lokale en regionale zorgaanbieders.

Verschillende aandoeningen ( o.a. Syndroom van Usher)

Als we de zorg starten, kijken we altijd samen met u naar uw zorgvraag om te onderzoeken of u bent aangewezen op meervoudige, intensieve en complexe ZG-zorg met de specialistische begeleiding en behandeling. ZG-zorg staat voor zintuiglijk gehandicaptenzorg. Vervolgens kunnen we starten met een divers zorgaanbod. Kalorama is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met het Syndroom van Usher. Een erfelijke aandoening die in drie verschillende vormen voorkomt.

Social Haptic Communication (SHC)

Kalorama is aangesloten bij SHC Nederland. Onze collega's worden hierin geschoold. Dit is een aanvulling op gebarentaal. SHC is geen communicatiemethode op zich, maar een ondersteunende vorm van communicatie. Het doel van SHC is niet om gebarentaal of gesproken taal te vervangen maar om aan te vullen. Het voegt informatie toe, bijvoorbeeld informatie over de lokalisatie van voorwerpen en mensen in een ruimte, informatie over acties (bewegingen en activiteiten) en ook de sfeer van de situatie (emoties en reacties van mensen). Wij zetten SHC in om mensen met doofblindheid meer te betrekken bij het sociale gebeuren waardoor ze beter kunnen participeren en zelfstandig kunnen functioneren.

Communicatietechnieken zoals gebarentaal

Alle medewerkers die binnen het Centrum voor doofblinden werken zijn vaardig in verschillende communicatietechnieken, waaronder gebarentaal. Zij worden hierin geschoold en regelmatig bijgeschoold. Gebarentaal is een taal waarbij in gebaren gecommuniceerd wordt. Onze medewerkers beheersen ook tactiele gebaren. Dit is communicatie waarbij aanraking een rol speelt waarbij iemand die doofblind is kan voelen wat de ander bedoelt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn; vingerspellen in de hand, 4-handengebaren, LORM ofwel schrijven in de hand.

Wat bieden wij in het Centrum voor doofblinden?

Woonzorg

Bij Kalorama hebben wij een accommodatie voor verschillende woongroepen. Hier bieden wij 24 uur per dag en zeven dagen per week woonzorg op en rondom ons prachtige terrein. De zorg kan bestaan uit specialistische begeleiding, verzorging en verpleging, behandeling en revalidatie. In de woongroep krijgt iedere bewoner de zorg die is afgestemd op zijn of haar zorgvraag.

Tijdelijk verblijf in het Centrum voor doofblinden

U kunt ook tijdelijk verblijven in het Centrum voor doofblinden bijvoorbeeld vanwege een situatie waarin u revalideert of vanwege een acute probleemsituatie thuis waardoor verzorging of begeleiding thuis tijdelijk niet haalbaar is.

Ambulante zorg

Wie bieden (specialistische) begeleiding bij cliënten thuis, om cliënten te ondersteunen in het zelfstandig wonen en leven.

De ambulante begeleiding wordt vaak in combinatie aangeboden met behandeling d.m.v. trainingen of scholing, of ondersteuning door een andere behandelaar.

Behandeling

Vanuit de ziektekostenverzekering bieden wij specialistische behandeling voor de zintuiglijke gehandicaptenzorg door ons team van diverse behandelaars.

Landelijke expertise

Bij Kalorama bieden wij bewoners en cliënten een breed pakket aan van onderzoek, advies, trainingen en activiteiten in het omgaan met de beperkingen in zien en horen. Kalorama heeft een brede ervaring en expertise die wij ook landelijk uitdragen. Ons team bestaat uit diverse deskundigen zoals logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, communicatiedeskundigen, maatschappelijk werkers en gespecialiseerde begeleiders. De kennis en expertise over doofblindheid bieden wij zowel individueel als in groepsverband aan. Tevens zijn wij aangesloten bij DB-Connect. Een overkoepelende samenwerking tussen de verschillende ZG zorgaanbieders. Voor meer informatie kijk u bij DBconnect.

Aanbod van zorgdiensten, specifiek voor doofblinden:

 • specialistische behandeling
 • specialistische begeleiding
 • deeltijdbehandeling
 • gespecialiseerde activiteitenbegeleiding
 • revalidatie

Specialistische behandeling bestaat uit:

 • (diagnostisch) onderzoek, consult en advies
 • diverse trainingen
 • interventies gericht op de psychosociale aspecten van doofblind zijn
 • interventies gericht op compenseren dan wel omgaan met de beperking
 • medebehandeling voor mantelzorgers, familie, verzorgenden

Specialistische begeleiding bestaat uit:

 • begeleiding bij het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren
 • groepsbijeenkomsten ter voorkoming van vereenzaming
 • inslijpen van aangeleerde communicatievaardigheden

Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling is een samenhangend aanbod van behandeling, begeleiding, activiteiten en lotgenotencontact. Dit kan op één van de locaties van Kalorama. Naast de locaties in Beek zijn er ook deeltijdbehandelingen in Deventer en in Utrecht. Hier werken we samen met collega zorgaanbieder Kentalis.

Gespecialiseerde Activiteitenbegeleiding

Activiteitenbegeleiding is onderdeel van het Centrum voor doofblinden en biedt mogelijkheden voor gespecialiseerde dagbesteding. De activiteiten worden georganiseerd voor bewoners uit de woonvoorziening maar ook voor cliënten die gebruik maken van de revalidatie of deeltijdbehandeling. De activiteitenbegeleiding gaat samen met u op zoek naar een passende invulling van uw dagbesteding. Dagbesteding is een verzamelnaam voor vorming, educatie, arbeidsactivering, creatieve ontplooiing, sportbegeleiding en ontspanning. De Toneelgroep Mooi Uitzicht is een onderdeel van deze activiteitenbegeleiding. 

Download onze brochure van het Centrum voor doofblinden

Onder downloads vindt u onze brochure van het Centrum voor doofblinden.

Item over het Centrum voor doofblinden bij Samen Sterk

Op ons YouTubekanaal staat een item over het Centrum voor doofblinden dat gemaakt is voor het programma Samen Sterk van SBS6. U bekijkt dit filmpje door op onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

 

 

Kalorama

Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)

T - 024 - 684 77 77
F - 024 - 684 77 88

info@kalorama.nl
routebeschrijving

Kalorama Centrum voor doofblinden biedt onderstaande zorg aan: