Trainingen en workshops

Kalorama geeft trainingen en workshops voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen met een beperking in horen en zien én in mensen die de regie op hun leven willen behouden en terugwinnen.

Een aantal trainingen en workshops is bedoeld voor geïnteresseerden, zoals mantelzorgers, vrienden, vrijwilligers, studenten en zorgprofessionals. Er zijn ook trainingen die specifiek bedoeld zijn voor professionals die werken met ouderen of mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking. Vind je niet wat je zoekt: neem contact met ons op.

Workshop: Als je ogen en oren het niet goed doen

In deze workshop word je ondergedompeld in de wereld van niet goed kunnen horen én niet goed zien. Je ervaart hoe het is om contacten te leggen, ergens naar toe te lopen of dagelijkse activiteiten uit te voeren terwijl je slecht hoort en ziet. Je wordt je bewust van de invloed die slecht zien en slecht horen kunnen hebben op het dagelijkse leven. In deze workshop krijg je ook enkele algemene tips hoe je rekening kan houden met iemand die slecht hoort en ziet.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45,- (voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief)
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden
Meer informatie

Training: Slecht zien én horen, waar kan ik rekening mee houden?

Omgang met iemand die slecht ziet en hoort vraagt aanpassingen van de omgeving. Aanpassingen op verschillende gebieden, zoals op het gebied van communicatie, activiteiten, voortbeweging/mobiliteit, oriëntatie etc. In deze training leer je meer over de achtergrond van het slecht zien en horen, aanpassingen in de communicatie, aanpassingen van de omgeving en hulpmiddelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg.
 • Kosten: Kosten € 152 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden
Meer informatie

Workshop: Signaleren van problemen in horen én zien bij ouderen

In deze workshop leer je de signalen herkennen die kunnen wijzen op slecht horen en slecht zien. Je leert hoe je bij een oudere cliënt een onderscheid kan maken in gedrag dat uitgelokt wordt door dementie of door problemen in horen en zien.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie

Training: Aanpassing fysieke omgeving van iemand met beperking in horen én zien

Ouderen zelfstandig en veilig laten functioneren in hun eigen woonomgeving is van groot belang. In deze training leer je op welke wijze horen en zien de zelfredzaamheid in de dagelijkse leefomgeving van de oudere kan beïnvloeden. Je krijgt inzicht en handvatten hoe de omgeving, soms op eenvoudige wijze, aan te passen is.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie

Workshop: Wat is regie?

In deze workshop maak je kennis met een methode die het Radboudumc en Kalorama samen ontwikkeld en succesvol in de praktijk getest hebben. De methode is specifiek bedoeld voor hulpverleners die hun kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten willen ondersteunen in het behouden of terugwinnen van regie over hun leven.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 76
 • Voor wie: Zorgprofessionals, vooral verzorgenden en begeleiders met contacten in het dagelijks leven of zorg
Meer informatie

Training en coaching: Hoe de regie van kwetsbare mensen professioneel ondersteunen?

Verzorgenden en andere zorgverleners worden getraind in het toepassen van regie-ondersteuning. Zij worden geschoold in de gespreksvoering zoals die door het Radboudumc en Kalorama is ontwikkeld en getest bij ouderen met beperkingen in horen en zien, en vervolgens succesvol is toegepast bij ouderen met dementie. Gedurende het traject wordt aan de deelnemers gevraagd om de regie-methode in hun eigen dagelijks werk toe te passen in contact met de individuele cliënt, en hun eigen gedrag te observeren. Deze observaties vormen de basis voor de individuele coaching die reflecteert op het eigen handelen van de zorgverlener en op het effect van dat handelen op de kwetsbare cliënt.

 • Aantal bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten van 1 tot 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 798 bij minimale deelname van 4 personen
 • Voor wie: Zorgprofessionals, vooral verzorgenden en begeleiders met contacten in het dagelijks leven of zorg
Meer informatie

Training: Coach de coach!

In deze training worden ervaren zorgprofessionals geschoold en begeleid tot peer-coaches: zij coachen collega-zorgverleners zoals verzorgenden of verpleegkundigen in het ondersteunen van de eigen regie en van het probleemoplossend vermogen van kwetsbare cliënten. Speerpunt voor deze peer-coaches is het leerproces van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij leren hoe zij de collega-zorgverleners stimuleren tot terugkijken op eigen handelen, op het effect van dat handelen op de kwetsbare cliënt, en op het zelf bijsturen van eigen gedrag. Tijdens de training is het nodig dat de deelnemers het geleerde in hun eigen praktijk kunnen oefenen.

 • Aantal bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten van 1 a 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 855 bij minimale deelname van 2 personen
 • Voor wie: Ervaren zorgprofessionals die hun collega-zorgverleners willen coachen in het professioneel ondersteunen van de regie van kwetsbare cliënten
Meer informatie

Communicatiecoaching middels Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video Interactie Begeleiding (VIB) heeft als doel om beroepsmatig en persoonlijk betrokkenen van de cliënt te ondersteunen bij de communicatie en omgang met cliënten met een dubbele zintuiglijke beperking. Dit gebeurt aan de hand van videobeelden op methodische wijze. VIB gaat uit van de basisgedachte dat mensen leren van positieve ervaringen. Zij richt zich op de geslaagde momenten waardoor medewerkers vanuit hun krachten en talenten kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 399 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie