Workshops, trainingen en coaching

Kalorama heeft veel expertise in huis. Deze delen wij wij graag met anderen. Wij verzorgen workshops, trainingen en coaching voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen met een beperking in horen en zien én in mensen die de regie op hun leven willen behouden en terugwinnen.

Dit aanbod is bedoeld voor geïnteresseerden, zoals familie, mantelzorgers, vrienden, vrijwilligers, studenten en zorgprofessionals. Er zijn ook trainingen die specifiek bedoeld zijn voor professionals die werken met ouderen of mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking. Vind je niet wat je zoekt of wil je graag eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Workshop: Als je ogen en oren het niet goed doen

In deze workshop word je ondergedompeld in de wereld van niet goed kunnen horen én niet goed zien. Je ervaart hoe het is om contacten te leggen, ergens naar toe te lopen of dagelijkse activiteiten uit te voeren terwijl je slecht hoort en ziet. Je wordt je bewust van de invloed die slecht zien en slecht horen kunnen hebben op het dagelijkse leven. In deze workshop krijg je ook enkele algemene tips hoe je rekening kan houden met iemand die slecht hoort en ziet.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden
Meer informatie

Workshop: Signaleren van problemen in horen én zien bij ouderen

In deze workshop leer je de signalen herkennen die kunnen wijzen op slecht horen en slecht zien. Je leert hoe je bij een oudere cliënt een onderscheid kan maken in gedrag dat uitgelokt wordt door dementie of door problemen in horen en zien.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie

Training: Social Haptic Communication (SHC)

Met Social Haptic Communication (SHC) is het mogelijk om tijdens de communicatie ontbrekende informatie over de sociale en fysieke omgeving te verstrekken aan personen die niet goed kunnen horen én zien (doofblindheid). Je leert met behulp van tactiele aanrakingen op het lichaam, informatie te gegeven over de sociale omgeving, een ruimte en hoe je SHC in kunt zetten tijdens de mobiliteit. De betrokkenheid van de persoon met doofblindheid bij het sociale gebeuren wordt hierdoor vergroot, het participeren in de situatie gemakkelijker en men kan zich meer zelfstandig profileren.

 • Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van 2 uur (kan in overleg anders vormgegeven worden)
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Voor iedereen die belangstelling heeft
Meer informatie

Training: Nederlandse Gebarentaal Algemeen Belangstellenden

In deze cursus leer je de basisprincipes van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Je leert bijvoorbeeld hoe je een gesprek begint, hoe de gebaren gebruikt worden in combinatie met de gezichtsexpressie en je maakt kennis met elementen uit de Dovencultuur en aanpassingen voor mensen met een beperking in het horen én zien (doofblindheid). Aan het eind van de cursus kun je een eenvoudig gesprekje voeren in NGT over alledaagse onderwerpen.

 • Aantal bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast een huiswerkbelasting van ongeveer 2 uur per week.
 • Locatie: Kalorama of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Voor iedereen die belangstelling heeft
Meer informatie

Training: Slecht zien én horen, waar kan ik rekening mee houden?

Omgang met iemand die slecht ziet en hoort vraagt aanpassingen van de omgeving. Aanpassingen op verschillende gebieden, zoals op het gebied van communicatie, activiteiten, voortbeweging/mobiliteit, oriëntatie etc. In deze training leer je meer over de achtergrond van het slecht zien en horen, aanpassingen in de communicatie, aanpassingen van de omgeving en hulpmiddelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg.
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden
Meer informatie

Training: Aanpassing fysieke omgeving van iemand met beperking in horen én zien

Ouderen zelfstandig en veilig laten functioneren in hun eigen woonomgeving is van groot belang. In deze training leer je op welke wijze horen en zien de zelfredzaamheid in de dagelijkse leefomgeving van de oudere kan beïnvloeden. Je krijgt inzicht en handvatten hoe de omgeving, soms op eenvoudige wijze, aan te passen is.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie

Coaching: VIO Video Interventie Ouderenzorg

Binnen Kalorama hebben wij de expertise VIO verder ontwikkeld. VIO staat voor Video Interventie Ouderenzorg. Dit is een interventie voor zorgverleners en mantelzorgers, waarbij zij inzicht krijgen in hun handelen. Ze leren zien wat ze zelf kunnen veranderen, wat de zorgrelatie ten goede komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van video-opnamen en feedbacksessies.

Steeds meer mensen bereiken een hoge leeftijd, die gepaard kan gaan met gedrag, dat vaak niet goed begrepen wordt, waarbij de zorgverlener of mantelzorger zijn onmacht tegenkomt. Als de zorgverlener of mantelzorger de oudere beter begrijpt, verbetert de zorgrelatie. De relatie wordt hierdoor prettiger en er kan hierdoor ook efficiënter worden gewerkt.

 • Aantal bijeenkomsten: Duur VIO traject is in overleg
 • Locatie: In overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Zorgverleners en mantelzorgers
Meer informatie

Coaching: Communicatiecoaching middels Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video Interactie Begeleiding (VIB) heeft als doel om beroepsmatig en persoonlijk betrokkenen van de cliënt te ondersteunen bij de communicatie en omgang met cliënten met een dubbele zintuiglijke beperking. Dit gebeurt aan de hand van videobeelden op methodische wijze. VIB gaat uit van de basisgedachte dat mensen leren van positieve ervaringen. Zij richt zich op de geslaagde momenten waardoor medewerkers vanuit hun krachten en talenten kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: Op aanvraag
 • Voor wie: Zorgprofessionals
Meer informatie