Organisatiestructuur

De Raad van Bestuur van Kalorama geeft leiding aan het managementteam. Deze is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de zorg en de behandeling. Frequent werkoverleg op alle niveaus waarborgt een goede communicatie en samenwerking.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van het beleid en het functioneren van de Stichting Kalorama onder toezicht van de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er cliëntenraden per locatie, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad voor de medezeggenschap van cliënten en medewerkers.

Voor het beloningsbeleid, verslag activiteiten en financiële verantwoording, zie het Jaarverslag 2019.

Raad van Bestuur

Mevr. drs. Fieke van Deutekom

Raad van Toezicht

Dhr. H. Jeukens, voorzitter

Dhr. drs. E. Fransen, lid

Dhr. mr. E. Kerckhoffs, vice voorzitter

Mevr. S. Orlova RA MSc, lid

Mw. mr. dr. M. Thijssen, lid

Dhr. drs. F. Wolterink, lid