Organisatiestructuur

De Raad van Bestuur van Kalorama geeft leiding aan het managementteam. Deze is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de zorg en de behandeling. Frequent werkoverleg op alle niveaus waarborgt een goede communicatie en samenwerking.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van het beleid en het functioneren van de Stichting Kalorama onder toezicht van de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er cliëntenraden per locatie, een centrale cliëntenraad en een ondernemingsraad voor de medezeggenschap van cliënten en medewerkers.

Klik hier voor het meerjarenbeleid van Kalorama.

Voor het beloningsbeleid, verslag activiteiten en financiële verantwoording, zie het Jaarverslag 2018.

Raad van Bestuur

Mevr. drs. Fieke van Deutekom

Raad van Toezicht

Dhr. H. Jeukens, voorzitter
Dhr. drs. E.J.J. Fransen, lid
Dhr. mr. E. Kerckhoffs, vice voorzitter
Mevr. S. Orlova RA MSc, lid
Mw. mr. dr. M.B.J. Thijssen, lid