Organisatiestructuur

Samen met het managementteam schept de bestuurder van Kalorama de voorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering en passende zorg en begeleiding voor bewoners en cliënten van Kalorama. Dit gebeurt in samenspraak en met ‘samen zeggenschap’ van de centrale en lokale cliëntenraden en de ondernemingsraad. Vanuit het vertrouwen in het vakmanschap van de zorgprofessionals hebben teams de ruimte om zelf de zorg voor bewoners en cliënten vorm te geven.

De realisatie van het beleid en het functioneren van de Stichting Kalorama staat onder toezicht van de Raad van Toezicht.


Het managementteam van Kalorama. v.l.n.r. Hanneke van Beusichem (manager), Fieke van Deutekom (bestuurder), Marijke Poelhekke (manager), Gerlinda Postma (bestuurssecretaris)

Voor het beloningsbeleid, verslag activiteiten en financiële verantwoording, zie de Jaarverslaggeving 2021.

Raad van Bestuur

Mevr. drs. Fieke van Deutekom

Raad van Toezicht

Dhr. drs. J. Visser, voorzitter

Dhr. dr. G.H. van Gemert, lid

Mevr. S. Orlova RA MSc, lid

Mevr. mr. M. Thijssen, vice voorzitter

Dhr. drs. F.W.J.M. Wolterink, lid