Psychologie

Wat is (ouderen) psychologie?

Onze psychologen hebben veel kennis en ervaring binnen de verpleeg- en verzorgingshuissector en het Centrum voor doofblinden. Daarnaast zijn de psychologen gespecialiseerd in het bewaren en bewaken van mentaal evenwicht, welbevinden en kwaliteit van leven zoals dat voor de individuele bewoner geldt. Ook worden psychologen ingezet bij problemen die ontstaan in de omgeving van de bewoner of die te maken hebben met de reden waarom mensen bij Kalorama zijn komen wonen. Ze zijn opgeleid om goed te kijken, af te stemmen en een analyse te maken van welke factoren in de omgeving bijdragen aan een beter welbevinden. Zo geven ze adviezen aan familie of mantelzorgers of aan de medewerkers van de verzorging en verpleging en collega- behandelaren.

Psychologen hebben een rol in het optimaliseren van de leefsfeer op de afdeling, proberen te zorgen voor adequate kansen en activiteiten om de bewoner met zijn/haar eigenheid tot zijn/haar recht te komen. Daarnaast hebben psychologen kennis over verschillende vormen van (ouderdoms) doofblindheid, dementie en informatieverwerking in de hersenen (problemen ten aanzien van geheugen, aandacht, denk- en reflectievermogen, oriëntatie, handelen, waarneming, ziekte-inzicht, taal, intelligentie). Ze denken ook graag mee over de gevolgen voor het dagelijks functioneren. Zo kan ondersteuning nodig zijn bij psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en stemmingsproblematiek. Indien gewenst blijft de gespreksinhoud uitsluitend tussen u en de psycholoog.

Waarvoor naar de psycholoog?

We geven een korte opsomming van de belangrijkste taakgebieden van de psycholoog

  • psychologisch onderzoek, diagnostiek en indicatiestelling
  • behandeling, behandelcoördinatie
  • begeleiding en advisering van cliënten en familie / naasten
  • deelname aan multidisciplinair overleg
  • teambegeleiding
  • scholing en deskundigheidsbevordering
  • preventie
  • innovatie en onderzoek
  • beleid

Hoe werkt de psycholoog

De psychologen die werkzaam zijn binnen Kalorama zijn specialisten op het gebied van uw welzijn en welbevinden. Ze worden ingezet om u te helpen bij diverse problemen. Zo kan de psycholoog helpen bij problemen die ontstaan door psychische en lichamelijke ziekte of als gevolg van moeilijke omstandigheden. Ook kunnen ze worden ingezet om familie of mantelzorgers te ondersteunen. Daarbij streven ze altijd naar wetenschappelijke onderbouwingen van hun werk.

Hoe kunt u de psycholoog inschakelen?

U kunt een gesprek aanvragen met de psycholoog via het medisch secretariaat of via het zorgteam. De psychologen zijn bereikbaar via de eerst verantwoordelijk verzorgende en de specialisten ouderengeneeskunde.

Vergoeding

De behandeling van de psycholoog maakt onderdeel uit van de zorg die Kalorama levert.

Meer informatie

Voor vragen, aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Behandelteam telefoon 024 – 684 77 19 of via de afdeling.