Logopedie

De logopedist biedt u hulp bij problemen op het gebied van de communicatie en het eten en drinken. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld ouderdom, zwakte of neurologische aandoeningen (zoals een beroerte (CVA)), de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of de ziekte van Alzheimer). Met onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist om de taal, de spraak en het slikken samen met u te verbeteren.

Waarvoor naar de logopedist?

Behandeling bij spraak- en stemproblemen

Problemen met het spreken en de stem (dysartrie) kunnen ontstaan door bijvoorbeeld ouderdom of zwakte, maar ook door een beroerte of andere neurologische aandoeningen. Door de gestoorde hersenfunctie worden de spieren in de mond en het keelgebied niet goed meer aangestuurd. De tong, wangen, lippen en het gehemelte kunnen hierdoor niet meer goed bewegen. Bij de behandeling van dysartrie (spraakgebrek) besteedt de logopedist aandacht aan het verbeteren van houding, adem, stem en mondmotoriek. Indien nodig kan ook gezocht worden naar een passend hulpmiddel om de communicatie te ondersteunen.

Behandeling bij taalstoornis

Mensen die een neurologische aandoening hebben, kunnen problemen hebben met het verwoorden van hun gedachten (afasie). Zo kunnen mensen met afasie moeite hebben om goed te begrijpen wat er gezegd wordt. Daarnaast kan het lastig zijn om woorden en zinnen te vormen Ook het lezen en schrijven kunnen aangedaan zijn. De logopedist geeft oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen of schrijven te verbeteren en helpt u voorwaarden te scheppen om de communicatie tussen u en uw omgeving zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien nodig kan ook gezocht worden naar een passend hulpmiddel om de communicatie te ondersteunen.

Behandeling bij problemen met het eten en drinken

Problemen met het eten en drinken kunnen ontstaan door bijvoorbeeld neurologische aandoeningen, ouderdom of zwakte. Tong, wangen, lippen en gehemelte functioneren niet meer goed waardoor er kauw- en slikklachten kunnen ontstaan. Hierdoor kan iemand zich snel verslikken. De logopedist adviseert zowel over de samenstelling van het eten en het drinken als over de manier van aanbieden. Daarnaast gebruikt de logopedist gerichte therapieën om het slikken te trainen.

Behandeling bij gehoorstoornis

Als slechthorendheid een probleem is voor de communicatie, kan de logopedist een audicien inschakelen om een hoortest af te laten nemen. De logopedist kan u en de mensen in uw directe omgeving begeleiden bij het gebruik en het onderhoud van dit hoortoestel.

Hoe werkt de logopedist?

Het is mogelijk dat de logopedisten u thuis behandelen. Daarnaast kunnen behandelingen zowel op locatie bij Kalorma Veste Brakkenstein in Nijmegen als op de locatie van Kalorama in Beek (Berg en Dal) plaatsvinden.

De logopedisten van Kalorama zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Meer informatie

Voor vragen, aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Behandeteam: telefoon 024 – 684 77 19 of via de afdeling.