Ergotherapie

Ergotherapie ondersteunt mensen in het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in de eigen woon- en leefomgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld problemen hebben bij het uitvoeren van huishoudelijk werk, mobiliteit, uw hobby's of uw werk. De behandeling is erop gericht alledaagse handelingen zo optimaal mogelijk uit te voeren, zo nodig met gebruik van hulpmiddelen. De ergotherapeut helpt u bij de aanvraag en aanschaf van deze hulpmiddelen en voorzieningen.

Er is een nauwe samenwerking met de andere disciplines zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek.

Bij Kalorama werken ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens en zijn omgeving.

Waarvoor naar de ergotherapeut?

U bezoekt een ergotherapeut als u problemen ervaart bij dagelijkse handelingen zoals:

 • wassen en kleden
 • eten en drinken
 • huishoudelijke taken
 • koken
 • boodschappen doen
 • in en uit bed of stoel komen
 • zitten en/of liggen
 • verplaatsen binnen en buitenshuis (bijvoorbeeld rolstoel of scootmobiel)
 • schrijven, telefoneren, computeren
 • (vrije)tijdsbesteding

Ook kan de ergotherapeut u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen bij uw zorgverzekeraar of gemeente.

De ergotherapeuten van Kalorama zijn gespecialiseerd in:

 • ouderenzorg: mobiliteitsproblemen, zit- en ligproblematiek, zelfredzaamheid, valpreventie
 • cognitieve stoornissen of (beginnende) dementie
 • adviezen aan mantelzorger
 • CVA (herseninfarct of hersenbloeding)
 • ziekte van Parkinson
 • auditief en/of visuele problematiek
 • reuma

Hoe werkt de ergotherapeut?

De ergotherapeut brengt samen met u, en eventueel uw mantelzorger, uw wensen, fysieke en mentale mogelijkheden en de omgeving in kaart. Vervolgens krijgt u advies over hoe u deze handelingen zo zelfstandig mogelijk kunt blijven uitvoeren, zo nodig met gebruik van hulpmiddelen. De ergotherapeut helpt u bij de aanvraag en aanschaf van deze hulpmiddelen en voorzieningen.

De ergotherapeuten van Kalorama zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij Ergotherapie Nederland.

Meer informatie

Voor vragen, aanvullende informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Behandelteam: telefoon 024 – 684 77 19 of op de afdeling.