Deeltijdbehandeling doofblinden

Deeltijdbehandeling doofblinden is een samenhangend aanbod van behandeling, begeleiding, activiteiten en lotgenotencontact. Dit bieden wij aan in 't Kulturhus in Beek. Naast de locatie in Beek is er ook een deeltijdbehandeling in Deventer en in Utrecht. Hier werken we samen met collega zorgaanbieder Kentalis.

Specialistische behandeling:

  • (diagnostisch) onderzoek, consult en advies
  • diverse trainingen
  • interventies gericht op de  psycho-sociale aspecten van doofblind zijn
  • interventies gericht op compenseren dan wel omgaan met   de beperking
  • medebehandeling voor mantelzorgers, familie, verzorgenden

Specialistische begeleiding:

  • begeleiding bij het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren
  • groepsbijeenkomsten ter voorkoming van vereenzaming
  • inslijpen van aangeleerde communicatievaardigheden

Gespecialiseerde activiteitenbegeleiding

De gespecialiseerde activiteitenbegeleiding is een onderdeel van het Centrum voor doofblinden en biedt mogelijkheden voor gespecialiseerde dagbesteding. De activiteiten worden georganiseerd voor bewoners uit de woonvoorziening maar ook voor cliënten die gebruik maken van de revalidatie of deeltijdbehandeling. De activiteitenbegeleiding gaat samen met u op zoek naar een passende invulling van uw dagbesteding. U kunt denken aan activiteiten zoals vorming, educatie, arbeidsactivering, creatieve ontplooiing, sportbegeleiding en ontspanning.  

 

Deeltijdbehandeling doofblinden is mogelijk op onderstaande locaties: