Dagbehandeling/dagbesteding

Wij maken een onderscheid tussen dagbehandeling en dagbesteding. Bij de dagbehandeling heeft u recht op activiteiten en ook op therapie. Dagbesteding is voornamelijk gericht op activiteiten en welzijn.

Woont u thuis, maar heeft u extra begeleiding nodig? Dan kunt u op werkdagen op onze locatie Kalorama Veste Brakkenstein deelnemen aan dagbehandeling of dagbesteding in groepsverband. U leert hier bijvoorbeeld om te gaan met beperkingen die u hinderen in uw dagelijks leven. Behandelaren zijn op de achtergrond aanwezig voor advies. Gezamenlijk kijken we naar wat nog wel mogelijk is. Tijdens de dagbehandeling zijn diverse groepsactiviteiten.

Voor wie is de dagbehandeling bedoeld?

Het belangrijkste doel is dat u thuis kunt blijven wonen of dat een verhuizing naar een verpleeghuis zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Het is ook van belang dat mantelzorgers op tijd worden ontzien. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om bijvoorbeeld nog te werken, deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten, het huishouden te doen, of om even energie op te doen.

Dagbehandeling is er voor mensen met diverse zorgvragen. Bent u afhankelijk van de zorg van anderen? De dagbehandeling kan u helpen om bepaalde functies te behouden of soms ook te verbeteren.

Om in aanmerking te komen voor dagbehandeling is er een WLZ of GZSP indicatie nodig.Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.CIZ.nl

Gevarieerd dagprogramma

De dagbehandeling biedt een aantrekkelijk dagprogramma met actieve en recreatieve activiteiten. De activiteiten zijn divers en worden afgestemd op uw wensen.

Naast activiteiten zoals atelier-, spel- en muziekactiviteiten zijn er ook dagelijks aangepaste beweegactiviteiten. Bewegen is een groot goed en voor bijna iedereen lukt het om op de een of andere manier aan deze beweegactiviteiten mee te doen. Wij maken voor iedereen een programma op maat.

Deelnemers van de dagbehandeling kunnen gebruik maken van een warme maaltijd of broodmaaltijd.

Professionele zorg

De collega's van de dagbehandeling zijn professionele verzorgenden, activiteitenbegeleiders, woonzorgassistenten en kookondersteuners. De verzorgenden zijn bekwaam in veel voorkomende zorg- en verpleegtechnische handelingen. De activiteitenbegeleider zorgt voor een aangepast activiteitenprogramma en er wordt elke dag vers gekookt door de kookondersteuner. Samen met de woonzorgassistenten zorgen zij ervoor dat u een zinvolle dag heeft.

Behandeling door paramedici

Op de dagbehandeling is het mogelijk om te starten met een paramedische behandeling. De verschillende disciplines zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek zijn aanwezig en kunnen samen met u kijken naar de verschillende therapiemogelijkheden. Informatie hierover kunt u opvragen bij de collega's van de dagbehandeling of bij de therapeuten van Kalorama.Tevens zal bekeken worden of u een indicatie heeft voor behandeling of dat er sprake is van eerstelijnsbehandeling. Onze medewerkers informeren u hier graag over.

Dagbehandeling voor Parkinson cliënten

De dagbehandeling heeft ervaring met cliënten met CVA, MS en Parkinson. De dagbehandeling heeft een dag voor Parkinson cliënten waar activiteiten zoals een gespreksgroep en een beweeggroep aangeboden worden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze dagbehandeling. Telefoon  024 -  352 55 25. E-mail: dagbehandeling@kalorama.nl. Of u belt met onze zorgbemiddeling via 024 - 684 7741.

Dagbesteding

Behalve dagbehandeling is er ook dagbesteding. Deze dagbesteding is toegankelijk voor alle zelfstandig wonende volwassenen ouder dan 65 jaar met een lichte tot zwaardere zorgvraag die geringe lichamelijke hulp behoeven.

Gevarieerd dagprogramma

De dagbesteding bestaat uit een gestructureerd dagprogramma voor een zinvolle invulling van de dag. Er is aandacht voor het activeren en verbeteren van de fysieke en cognitieve vaardigheden. U kunt deelnemen aan groepsactiviteiten en indien nodig aan individuele activiteiten. Tussen de middag is er altijd de mogelijkheid om samen een (warme) maaltijd te eten.

Waar en wanneer

Wij bieden dagbesteding aan op de locatie Kalorama Veste Brakkenstein, Nijmegen van maandag t/m vrijdag.

Meer informatie

  • u betaalt wel een eigen bijdrage aan het CAK indien u een beschikking nodig heeft
  • voor maaltijden en activiteiten wordt door Kalorama een eigen bijdrage gevraagd
  • meer informatie over de WMO Dagbesteding voor ouderen in Nijmegen kunt u lezen door op deze link te klikken.

Informatie is te verkrijgen bij de collega's van de dagbesteding, telefoon (024) 35 25 525 of e-mail: dagbehandeling@kalorama.nl of via het zorgbureau van Kalorama, telefoon (024) 684 77 41, e-mail: zorgbureau@kalorama.nl t.a.v. afdeling zorgbemiddeling.

Dagbehandeling en dagbesteding is mogelijk op onderstaande locaties: