Voor mensen met een specifieke zorgvraag.

Voor mensen met een specifieke zorgvraag.

Voor mensen met een specifieke zorgvraag.

Kalorama

Als u afhankelijk wordt van de zorg van anderen en thuis wonen niet meer gaat, dan biedt Kalorama u een prettige leefomgeving. Onze collega's hebben respect, aandacht en belangstelling voor u én uw familie. Wij ondersteunen u bij wat u kunt en wat u wilt. Bij Kalorama zorgen we er samen voor!

Voor wie is onze zorg

Kalorama biedt zorg aan mensen met een specifieke zorgvraag. Dat zijn mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel comazorg en mensen waar wij psychogeriatrische en somatische zorg aan verlenen. Daarnaast bieden wij High care hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om een extreme mate van maatwerk. Dat is de exact de kracht van Kalorama!

Veelgestelde vragen

Beheersen alle medewerkers gebarentaal?

Alle medewerkers die binnen het Centrum voor doofblinden werken zijn vaardig in verschillende communicatietechnieken, waaronder gebarentaal. Zij worden hierin geschoold en regelmatig bijgeschoold.

Deelt Kalorama haar expertise met andere professionals in de zorg?

Wij zijn graag in contact met collega-instellingen, zorgopleidingen en verwijzers. Voor een afspraak of advies nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Op de contactpagina op deze website vindt u alle informatie.

Heb ik een eigen kamer als ik bij Kalorama kom wonen?

Wonen bij Kalorama betekent dat u meestal een eigen kamer heeft. Natuurlijk mag u uw eigen spullen mee verhuizen als u bij ons komt wonen.

Hoe verleent Kalorama palliatieve zorg?

Kalorama besteedt veel aandacht aan palliatieve zorg. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is om de bewoner die in de allerlaatste fase van zijn of haar leven is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Kalorama biedt ondersteuning en zorg waarbij wij de laatste levensfase zo comfortabel en aangenaam mogelijk voor u willen maken.

Hoe wonen mensen met doofblindheid bij Kalorama?

Bij Kalorama in Beek (Berg en Dal) hebben wij een accommodatie voor verschillende woongroepen. Hier bieden wij 24 uur per dag en zeven dagen per week woonzorg op en rondom ons prachtige terrein.

Hoe wordt de zorgvisie van Kalorama omschreven?

Bij Kalorama vinden we het belangrijk dat u, ondanks veelal ingrijpende beperkingen, een zo normaal mogelijk eigen leven kunt leiden. We luisteren, kijken en stemmen steeds af met u (of uw contactpersoon) over uw wensen en mogelijkheden. Over wat onze medewerkers samen met u, mantelzorgers en vrijwilligers daarop aansluitend kunnen doen, zoals lichamelijke hulp en verzorging, verpleging, aandacht, spirituele impulsen, activiteiten of ruimte om dingen zelf te doen. Uw familie en vrienden zijn van harte welkom; zij horen immers bij u en zijn onmisbaar!

Hoe zijn de belangen van de cliënten vertegenwoordigd?

Kalorama heeft een centrale cliëntenraad, dit is een wettelijk verplicht orgaan en vertegenwoordigt de belangen van de bewoners en externe cliënten van Kalorama. Daarnaast zijn er ook lokale cliëntenraden van de verschillende locaties.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

Wat vindt u goed gaan? Wat kan beter volgens u? En wat moet echt anders? We zien uw reactie van welke aard dan ook als een manier om met elkaar in gesprek te gaan en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Of u nu wel of niet tevreden bent, de meest directe manier om dit te bespreken is in een gesprek met de betreffende medewerker. U kunt dan samen kijken of er meteen een goede oplossing gevonden kan worden.Kalorama heeft ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U leest hier meer over bij onze klachtenregeling.

Ik woon vlakbij Kalorama 't Hofke, kan ik dan thuiszorg krijgen?

Ja wij leveren thuiszorg in de directe omgeving van Kalorama 't Höfke. Als u contact opneemt met Kalorama kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Is de opname op een revalidatie-afdeling tijdelijk?

Samen met u en uw naasten streven wij naar terugkeer naar huis. Het verblijf op een revalidatieafdeling is daarmee altijd tijdelijk. De duur van een revalidatietraject is maximaal zes maanden.

Nieuwsblad

Kalorama nieuws

Het Kalorama nieuws verschijnt 4 keer per jaar en informeert u over nieuws en ontwikkelingen van alle locaties van Kalorama. U kunt het Kalorama nieuws ook online bekijken. 

Lees de online versie

Werken & leren bij Kalorama

Kalorama is een organisatie waar wonen, zorg, werken, leren en leven samengaan. Onze collega's leveren een grote bijdrage aan het welbevinden van onze bewoners. Bewoners worden ondersteund en begeleid om zo lang mogelijk hun eigen leven te leiden. Bewoners én collega's voelen zich bij Kalorama thuis. Wij willen graag dat collega’s plezier en passie in hun werk ervaren. Daarom is er ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die bij ons werken.

Meer weten