dinsdag 12 juli 2022

Veronic wordt blij van nieuwbouw Kalorama in Beek

Kalorama bestaat 100 jaar en daarom maken we een serie 100-verhalen met collega’s, vrijwilligers en bewoners. Verhalen over 100 jaar jong in de breedste zin van het woord. Verpleegkundige Veronic Huis (58) jubileert net als Kalorama. Zij delen al 40 jaar met elkaar.

Op verschillende afdelingen gewerkt

“Net als veel andere collega’s heb ik mijn opleiding tot Ziekenverzorgende destijds bij Kalorama gedaan en kwam daarna in vaste dienst”, vertelt Veronic. “Ik heb op veel verschillende afdelingen gewerkt. Halverwege de jaren ’80 was ik Zwerfwacht, dat is een functie die nu niet meer bestaat maar waar ik hele fijne herinneringen aan heb. Als Zwerfwacht werkte je in de nacht om Ziekenverzorgenden op de afdelingen te ondersteunen. Dat was heel dynamisch en vond ik erg leuk om te doen. Het draaide om handelen in het moment en zowel voor de bewoners als voor je collega was je écht van betekenis.”

“Wat mij betreft is Kalorama terecht 100 jaar jong.
Als ik kijk naar de nieuwbouw aan de Nieuwe Holleweg in Beek
dan word ik daar heel blij van."

Tien jaar mee met bewonersvakantie

“In mijn beginjaren was het echt anders dan nu. Bewoners lagen met zes personen op een zaal. In de ochtend zetten we de radio aan en begon de dag. Het was heel gezellig maar het ritme bepaalden wij. Nu is dat helemaal omgedraaid. Wij passen ons aan, aan het ritme van de bewoners en we kijken naar wat mensen wél nog kunnen. Dat is echt een positieve verandering! In de jaren ’90 ben ik tien jaar lang mee geweest op bewonersvakantie. Dan gingen we vijf dagen weg. Met de bus zijn we op mooie plekken in Nederland geweest. Je werd uitgeroosterd voor je normale werk en je ging mee. Het waren leuke en intensieve dagen, die ik voor geen goud had willen missen. In die periode ben ik ook een aantal jaren voorzitter van de ondernemingsraad geweest. Ik was erg gedreven en wilde er ook graag dingen naast doen. De periode in de ondernemingsraad was interessant. Ik heb in veel commissies gezeten en je werd overal bij betrokken. In 2002 ben ik met de opleiding voor Verpleegkundige begonnen.”

Kalorama Bethlehem

“Sinds 2006 werk ik als Verpleegkundige in het hospice Kalorama Bethlehem. De palliatieve zorg heeft mij altijd al aangesproken. Wat je tóch nog kunt betekenen voor iemand die in de laatste fase van het leven is gekomen. Bij ons ervaren de gasten rust en dat is precies de bedoeling. Wij zijn er voor de nodige zorg en we bieden comfort. Familie kan er voor elkaar zijn. We doen het echt samen met collega’s, vrijwilligers en familie. De rol van vrijwilligers is in het hospice  van groot belang, zij dragen echt bij aan de zorg. We werken keihard met z’n allen. Ik ervaar een grote verbondenheid met elkaar en dat heb ik eigenlijk altijd zo gevoeld.”

Toekomst

“De tijd vliegt en Kalorama en ik zijn al lang met elkaar verbonden. Dat is al vaker goed gevierd. Ik zal mijn 25-jarig jubileum niet snel vergeten. Toen werd ik voor de grap door een auto met chauffeur opgehaald. De chauffeur, mét pet, was een van mijn collega’s! Nu met het 40-jarig jubileum was het vanwege corona nog spannend of we iets konden vieren samen. Gelukkig is dat gelukt. En juist omdat een feestje vieren niet vanzelfsprekend was, heb ik er extra van genoten. Het was echt heel feestelijk met een lied, een buffet en vooral het samenzijn met collega’s en vrienden was geweldig. Ik heb gezegd dat ik dat met een 45-jarig jubileum nog wel een keer wil meemaken! Ik ben wel iets minder uren gaan werken zodat ik ook tijd heb voor de zorg van mijn ouders, dat vind ik erg belangrijk.”

100 jaar jong

“Wat mij betreft is Kalorama terecht 100 jaar jong en niet 100 jaar oud. Als ik kijk naar de nieuwbouw aan de Nieuwe Holleweg in Beek dan word ik daar heel blij van. Zo mooi die laagbouw en alle bewoners hebben toegang tot de tuin vanuit hun woning. Alles draait om de bewoner en dat past in deze tijd en de jaren die voor ons liggen. Ik draag Kalorama een warm hart toe en zou willen zeggen: op naar de volgende 100 jaar!”

« Terug naar het overzicht