Geschiedenis van Kalorama


Eerste gebouw van Kalorama

Kalorama bestaat op 22 mei 2022 precies 100 jaar. De officiële oprichtingsakte dateert van 22 mei 1922. Het waren de broeders van St. Joannes de Deo die hier op de stuwwal in Beek (Berg en Dal) een sanatorium vestigden. Het was een Rooms-Katholiek herstellingsoord voor mannen en jongens met tuberculose.Patiënten kregen een wandel- en/of een werkkuur voorgeschreven. In 1953 werd besloten tot een grondige verbouwing van het sanatorium, omdat de voorzieningen gedateerd waren en de lighallen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren beschadigd.


Prinses Margriet opende in 1971 het nieuwe Kalorama

Omdat tuberculose als volksziekte verdween, werd het sanatorium eind jaren vijftig overbodig. De broeders overwogen toen om Kalorama te verkopen, maar zagen hiervan af toen ze in 1958 de kans kregen hier een verpleeghuis te vestigen. De naam Kalorama bleef en dit besluit vormt de grondslag van het huidige Kalorama. Leuk weetje: het woord Kalorama komt uit het Grieks en betekent 'schoon zicht'.


Een tentoonstelling in 1973 over verpleging bij Kalorama

Inmiddels heeft Kalorama meerdere locaties in Beek en Nijmegen. Kalorama is uitgegroeid tot een moderne zorgorganisatie die zorg biedt aan mensen met doofblindheid, mensen die revalideren, mensen met beademing dan wel comazorg, mensen met dementie en mensen waar wij somatische zorg aan verlenen. Daarnaast bieden wij highcare hospicezorg. Deze specifieke doelgroepen vragen om een extreme mate van maatwerk. Dat is ook de kracht van Kalorama!

Tijdens het jubileumjaar wordt er een fototentoonstelling ingericht over 100 jaar Kalorama. Beelden en informatie over nóg meer geschiedenis zullen wij nog aan deze webpagina toevoegen.