dinsdag 04 juli 2023

Kalorama: samen duurzaam en gezond!

Kalorama wil voor haar bewoners, bezoekers, collega’s en vrijwilligers een duurzame omgeving zijn. We zorgen niet alleen voor de generatie van nu maar gaan ook actief aan de slag voor toekomstige generaties. Om dit te bewerkstelligen zijn wij in 2023 begonnen met het integreren van duurzaamheid in onze organisatie.

Doelstellingen

In 2022 hebben we een nulmeting uitgevoerd en vanuit dat vertrekpunt hebben we doelen opgesteld. Er zijn 12 verduurzamingsthema’s geformuleerd. Om duurzaamheid integraal door te voeren en hierin als organisatie samen te werken maakt Kalorama gebruik van Green Teams. Deze Green Teams worden gevormd door collega’s en bewoners met affiniteit met duurzaamheid en worden gecoördineerd door inhoudsdeskundigen op de betreffende onderwerpen.

Eerste successen

Op de website hebben we een duurzaamheidspagina ingericht. Hier vertellen we waar we mee bezig zijn, publiceren we onze nieuwsbrieven en delen we de eerste successen die behaald zijn. Zo wordt het afval al beter gesorteerd, zijn er wilde bloemen gezaaid en behoren chemische schoonmaakmiddelen al tot de verleden tijd.

Een kleurrijke bloemenzee en bijbehorende insecten. Hierdoor hebben we meer biodiversiteit in onze directe omgeving en hebben bewoners en collega's een uitzicht waar je blij van wordt.

« Terug naar het overzicht