dinsdag 24 oktober 2023

Het gedrag van de ander beter begrijpen door Video Interventie Ouderenzorg

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is een succesvol bewezen instrument voor zorgverleners én mantelzorgers. Door jezelf terug te zien op videobeelden krijg je inzicht in hoe je eigen gedrag van invloed is op het gedrag van de ander. Door een positieve benadering zul je zelf gaan ervaren dat je het gedrag van de ander beter begrijpt en begrijp je hoe je je eigen gedrag kunt aanpassen. Hierdoor verbetert de (zorg)relatie en spanningen lopen minder op. Dit doet iedereen goed. Heb je een partner of familielid met onbegrepen gedrag als gevolg van o.a. dementie, of werk je in de zorg? Dan is VIO heel helpend. Kalorama heeft de expertise van VIO in huis en deelt deze graag met andere zorgverleners en mantelzorgers. Zorgverleners, mantelzorgers of familieleden kunnen een VIO-traject aanvragen.


Ria bespreekt met een zorgteam de feedback op een video-opname


Anders leren kijken

Ria Wijnhoven is VIO-begeleider bij Kalorama: “Door een traject VIO te volgen ga je stapsgewijs aan de slag. We beginnen met het analyseren van de situatie en maken een stappenplan. Daarna volgen een video-opname, videofeedback en een oefenperiode elkaar in tweewekelijkse sessies op. Je leert door middel van videofeedback gedrag te begrijpen en de werkzame elementen van je eigen gedrag te Video Interventie Ouderenzorg door Kalorama herkennen en stapsgewijs toe te passen in verschillende (probleem)situaties. Je leert anders te kijken. VIO is echt een prachtig instrument voor zowel professionals als mensen die in de thuissituatie tegen problemen aanlopen.”

Hoe blijf je elkaar goed begrijpen?

“Binnen Kalorama en andere zorgorganisaties helpen we teams met VIO, maar ik kom ook bij mensen thuis. Als je partner dementie heeft, is het vaak moeilijk om elkaars gedrag goed te blijven begrijpen”, gaat Ria verder. “Het is heel belangrijk dat je dingen op dezelfde manier blijft doen. Overzicht, structuur en voorspelbaarheid zijn ontzettend belangrijk voor iemand met dementie. Ik was bij een echtpaar waar de man dementie heeft. Zijn vrouw vroeg hem de koffiebus te pakken. Deze stond niet meer op dezelfde plaats. Omdat hij de koffiebus niet kon vinden, werd hij geïrriteerd. Met gevoelens van onmacht voor
allebei tot gevolg. Door deze situatie op video terug te zien, begreep zijn vrouw wat er gebeurde. Samen keken we hoe ze het beter en anders kon doen. Een ander voorbeeld is samen tafeldekken. Door hem te wijzen waar de borden en kopjes staan en te vragen of hij ze op de tafel zet, terwijl ze hem aankijkt, is het duidelijk voor hem.Ik leer mensen hiermee te oefenen. In de manier van communiceren is heel veel
winst te behalen. Juist door jezelf te zien, realiseer je wat het effect van je eigen gedrag is. De kracht van video is echt heel groot.”

Slechter horen en zien bij het ouder worden

Ria: “Door de vergrijzing zien we ook steeds meer ouderen die slechter gaan horen en zien. Dit heeft grote invloed op hun communicatie en zelfredzaamheid. Wat betekent dat voor iemand en zijn of haar omgeving? Als er dan ook nog sprake is van dementie zien we al snel veel onbegrip en gedragsproblemen ontstaan. Ook hier kunnen we naasten en zorgprofessionals helpen met VIO. Het zit ‘m meestal in kleine aanpassingen waar je heel veel winst mee kunt behalen.”

Meer informatie of aanmelden?

Kijk op deze website bij Trainingen en Workshops voor meer informatie. 

« Terug naar het overzicht