donderdag 17 februari 2022

10 jaar Stichting Vrienden van Kalorama

De Stichting Vrienden van Kalorama bestaat 10 jaar! Reden om terug te blikken en vooruit te kijken met voorzitter Laurent Mostart en secretaris Ineke van der Kaaij. De Stichting van Vrienden Kalorama is in 2012 opgericht door professor Frank Gribnau samen met enkele partners van bewoners. Zij signaleerden destijds dat de financiële middelen soms ontbreken om vooral de extra’s voor bewoners te realiseren. De Stichting heeft dan ook tot doel om hiervoor fondsen te werven én beschikbaar te stellen. Om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners.


Voorzitter Laurent Mostart en secretaris Ineke van der Kaaij

Sympathiek goed doel

“Destijds werd ik door Frank Gribnau gevraagd om in het bestuur te komen. Ik vond het meteen een sympathiek goed doel en heb ja gezegd”, vertelt Ineke. “Ik ben er dus vanaf het begin bij als secretaris en ik kan volmondig zeggen: met heel veel plezier. We hebben al veel mooie dingen kunnen realiseren. Maar het liefst zou ik nóg veel meer voor de bewoners van Kalorama willen doen. Het is heel fijn om te zien hoe dankbaar en blij mensen zijn. Door de jaren heen hebben we fondsen kunnen werven en vele aanvragen kunnen honoreren. Zoals bijvoorbeeld muziekinstrumenten, een duofiets, belevenistafels, en onlangs een muziekwaterbed! Dit bed is echt geweldig voor met name de bewoners van het Centrum voor doofblinden. Als je op het bed ligt, ervaar je de trilling van muziek door je hele lijf. Een bewoner ligt bijna ín de muziek en kan zo ontspannen. Hiermee leveren we echt een bijdrage aan het welzijn van bewoners, en daar gaat het ons om.”

Vaste groep donateurs

“Als gepensioneerd notaris wil ik graag maatschappelijk betrokken blijven”, gaat Laurent verder. Voor mij was Kalorama bekend terrein omdat ik als notaris regelmatig over de vloer kwam. Sinds 2014 ben ik voorzitter van de Stichting Vrienden van Kalorama. In de beginjaren was het soms lastig om fondsen en donateurs te werven. Maar we hebben altijd steun gehad van een vaste groep donateurs. We hebben nu een professionele fondsenwerver. Door deze samenwerking kunnen we duurdere aanvragen honoreren. Dat werkt heel goed. Hij werft fondsen voor ons die wij beschikbaar stellen voor de extra’s van de bewoners. Neem bijvoorbeeld de VR-brillen of het muziekwaterbed. De aanschaf hiervan is kostbaar. Dan schakelen we hem in. Maar er zijn ook kleinere aanvragen zoals de Muzikale Nachtzoen, die kennen we zelf direct toe.”

Bewoners iets extra’s kunnen bieden

Ineke: “Per jaar krijgen we gemiddeld zo’n 10 aanvragen. Bonny Schrijen, coördinator informele zorg, verzamelt de aanvragen van collega’s of teams en dient ze bij ons in. Het indienen van aanvragen kan het hele jaar door. In het najaar besluiten we welke aanvragen we kunnen toekennen. Natuurlijk houden we dan ook rekening met een juiste verdeling over de verschillende locaties en afdelingen.”

Kleur geven

“We hebben in 10 jaar veel ervaring opgedaan”, aldus Laurent. “De aanvragen worden  gevarieerder en veranderen ook in de loop van de tijd. Dat heeft zeker te maken met innovatie en ontwikkelingen in de techniek. Fantastisch om te zien wat je met een VR-bril kunt doen. Vanuit een rolstoel kun je bij wijze van spreken de wereld rond! Dat is toch geweldig! En die beleving sluit helemaal aan bij ons uitgangpunt: een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners. Wat mij betreft heeft onze Stichting bestaansrecht zolang de kosten in de zorg blijven stijgen. Ik ben blij dat wij in staat blijven die extra’s te kunnen realiseren. We hopen op die manier kleur te geven aan het leven in het verpleeghuis.”  

Oproep nieuwe bestuursleden

De Stichting Vrienden van Kalorama is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Iets voor u? Het bestuur vertelt u er graag meer over. We vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. Bel ons voor meer informatie op 06 30017797. Klik hier om meer te lezen over de Stichting Vrienden van Kalorama?

« Terug naar het overzicht