vrijdag 22 maart 2019

Volgende fase brandveiligheid bij Kalorama ‘De Oorsprong’

De afgelopen jaren heeft Kalorama diverse organisatorische en bouwkundige maatregelen genomen om de brandveiligheid van de gebouwen te verhogen. Bij een recente inventarisatie is geconstateerd dat de vluchtroute bij brand in het gebouw ‘De Oorsprong’ in Beek, niet meer voldoet.  Kalorama heeft daarop besloten, in goed overleg met de gemeente Berg en Dal, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ), aanvullende maatregelen te nemen door enkele bouwkundige aanpassingen te doen. Totdat deze gerealiseerd zijn, wordt er extra capaciteit ingezet om de veiligheid van de bewoners te garanderen.

Aanleg extra vluchtroute

Naar aanleiding van de inventarisatie van het gebouw ‘De Oorsprong’ en een daaropvolgende controle door de VRGZ en de ODRN, is geconstateerd dat de vluchtroute voor bewoners van dit gebouw niet meer voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarom moet deze verbeterd worden. Er zal een extra vluchtroute worden aangelegd.

Driehoeksoverleg

In goed overleg met gemeente Berg en Dal, ODRN en de VRGZ zijn de te nemen maatregelen besproken. Alle betrokken partijen hebben het vertrouwen dat, met in achtneming van de extra  maatregelen, het gebouw voldoet aan de huidige maatstaven voor  brandveiligheid.

Maatregelen

In ‘De Oorsprong’ komt een tweede vluchtroute in de vorm van een brandtrap. Totdat deze brandtrap is gerealiseerd, zal extra capaciteit worden ingezet om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.  Deze extra capaciteit bestaat uit twee brandwachten, die 24 uur per dag aanwezig zullen zijn.

« Terug naar het overzicht