donderdag 25 maart 2021

Samen anders doen

Nieuwe visie op medezeggenschap

Het bestuur en de cliëntenraden van Kalorama hebben samen een nieuwe visie op medezeggenschap vormgegeven: Samen anders doen. “Waar we voorheen vooral via formele en centrale structuren werkten, zijn we gaan kijken hoe we het ánders kunnen doen”, vertelt Fieke van Deutekom, bestuurder van Kalorama. “Dichterbij de bewoners, want het gaat om hún belangen. Iedere locatie heeft een eigen cliëntenraad en de voorzitters van die cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad. Wat we nu anders doen, is dat we de medezeggenschap meer decentraal en dus dichterbij de bewoner hebben gebracht. Dat betekent dat het belang van de bewoners wordt meegenomen bij de besluitvorming. De lokale cliëntenraden staan veel directer in contact met de bewoner. Hierdoor weten zij veel beter wat er speelt. We hebben hierdoor minder centraal overleg. Als het over een locatie gaat, voeren we daar met bewoners en collega’s het gesprek. Enkel wanneer een onderwerp over meerdere locaties gaat, is dat iets voor de centrale cliëntenraad. Medezeggenschap gaat veel soepeler dan voorheen, zaken worden sneller geregeld. Belangrijk uitgangspunt is dat we informeel regelen wat informeel kan en formeel wat formeel moet.”


Fieke van Deutekom, Peter Wassink en Steven van den Bent
 

We gaan uit van de mens

Peter Wassink is voorzitter van de centrale cliëntenraad en van de cliëntenraad van Kalorama ’t Höfke: “We wilden graag veranderen. De centrale cliëntenraad nam veel te veel hooi op de vork en had te weinig oog voor de bewoners zelf. We richten ons nu veel meer op de mens en minder op de organisatie. Ik vind het heel belangrijk dat er ook bewoners in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. We moeten niet óver elkaar maar mét elkaar praten. Een mooi voorbeeld is hoe bewoners nu gezamenlijk ontbijten in de ontmoetingsruimte van ’t Höfke. We hebben met elkaar afgesproken om dat eerst eens te gaan doen. En dan niet heel kort maar een half jaar. Zo kon iedereen wennen en nu willen de bewoners niet anders meer. Toen het een succes bleek te zijn, was het voor de centrale cliëntenraad slechts nog een hamerstuk. En dat is precies wat we voor ogen hebben met Samen anders doen.”

Veel soepeler en concreter

“Als voorzitter van de cliëntenraad van het verpleeghuis van Kalorama en als wandelvrijwilliger, ben ik daar gemiddeld één keer per week ”, gaat Steven van den Bent verder. “De lijntjes met de bewoners en de medewerkers zijn kort op die manier. Toen bijvoorbeeld de bezoekregeling rondom corona versoepeld mocht worden, konden we snel schakelen. De cliëntenraad moest toestemming geven. Het was voor iedereen fijn als we dat snel deden. Dat was in het belang van de bewoners en medewerkers. Je kunt dan zeggen ga door met het realiseren van een nieuwe bezoekregeling en wij zorgen voor een formeel akkoord. Alles loopt veel soepeler en concreter.”

Verbinding maken

Fieke van Deutekom: “Als bestuurder zie ik het als mijn taak om telkens de verbinding te maken. Zijn we in contact en dialoog met elkaar? En hoe loopt het bij de cliëntenraden? Binnenkort gaan we verhuizen met het Centrum voor doofblinden, ik  vind het belangrijk dat de cliëntenraad daar ook bij betrokken wordt. Net als bij de benoeming van een nieuwe manager/teamregisseur. Het draait  steeds om de vraag of het belang van de cliënt of bewoner betrokken wordt in de besluitvorming.  We voeren het gesprek vanuit gelijkwaardigheid. Ik zie de cliëntenraad als partner en als bestuurder blijf ik eindverantwoordelijk. Het is mooi hoe we samen dit proces doorlopen hebben. Het was, en is,  een mooie zoektocht met elkaar hoe je het anders kunt doen. En niet onbelangrijk, we hebben ook collega’s vanuit Kalorama hierbij betrokken.”

« Terug naar het overzicht