woensdag 25 november 2020

Positieve resultaten inspectiebezoeken IGJ aan Kalorama:

‘In de kern draait het bij Kalorama om de bewoner’ 

Dit najaar bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee keer een bezoek aan Kalorama. In september in Beek bij de locatie Nieuwe Holleweg 12. En in november was er een vervolgbezoek bij Kalorama Veste Brakkenstein in Nijmegen. De inspecteurs spraken met de raad van bestuur, de raad van toezicht, een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden en kregen een rondleiding. Bij de gesprekken, de rondleiding, de observaties en de documenten die de inspecteurs inzagen, werd gekeken naar de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit, veiligheid en medicatieveiligheid. Uit de conclusies van het inspectiebezoek blijkt dat Kalorama op alle onderdelen ruim voldoet aan de gestelde eisen. De inspectie was bovendien lovend over de gerealiseerde verbeteringen bij Kalorama Veste Brakkenstein. Kalorama wordt gezien als een goed voorbeeld voor andere instellingen. Ondersteuner zelforganisatie Bouwine van Roon: “Wij zijn hier superblij mee. Bij ons draait het in de kern om de bewoner en dat is nu ook gezien door de inspectie.”

Eigen regie

“Het hebben en behouden van eigen regie door de bewoners vinden we bij Kalorama heel belangrijk”, gaat Bouwine van Roon verder. “De inspecteurs vinden dat ook en kijken daar naar.” Eén van de normen van persoonsgerichte zorg is: voeren cliënten (bewoners) binnen hun eigen mogelijkheden zelf de regie over hun leven en welbevinden? Kwaliteitsverpleegkundige Roel Peters: “Daar doen we alles aan. Dat hebben we kunnen vertellen en laten zien. Een mooi voorbeeld is de bewoner die op de wachtlijst stond voor een andere locatie. Toen daar plek was, wilde hij niet bij Kalorama weg. De partner van de bewoner wilde wel dat hij zou verhuizen. Dan zou de partner minder reistijd hebben. De bewoner was in staat om zelf een beslissing te nemen. Samen met een activiteitenbegeleider is hij op bezoek gegaan bij de nieuwe locatie. Hij besloot dat hij op de oude plek wilde blijven wonen. In het oordeel van de IGJ hebben wij hem als zorgverleners geholpen met deze keuze en met het gesprek met de familie hierover. Dit is wat ons betreft een treffend voorbeeld hoe we een bewoner de eigen regie geven.”

Rijnlands werken

Bouwine van Roon: “Bij Kalorama werken we vanuit de waarden van het Rijnlands gedachtegoed waarin het primair proces centraal staat om de zorg voor de bewoners zo optimaal mogelijk vanuit de wensen van de bewoner te organiseren. De bewoners staan centraal. Alle andere disciplines zijn ondersteunend aan de zorgcollega’s. Het team en dus de directe zorgverleners zijn als het ware de oren en ogen van de bewoner. Bij een gesprek met een arts of behandelaar wordt de bewoner betrokken, indien dit niet mogelijk is, geeft het team de wensen van de bewoner aan, waarnaar gehandeld wordt.”

foto: Roel Peters met bewoner tijdens een feestelijke middag bij Kalorama.

Inspectie lovend over vervolgbezoek bij Kalorama Veste Brakkenstein

Op 13 november was er een vervolgbezoek van de IGJ  op de locatie Kalorama Veste Brakkenstein. Het aandachtspunt was infectiepreventie. Francis Bos en Linda van Hees, beiden kwaliteitsverpleegkundigen: “De inspecteurs waren erg lovend over de gerealiseerde verbeteringen. Naar aanleiding van de verbeterpunten na het inspectiebezoek van september 2019 hebben we de spoelkeuken en het magazijn aangepakt. De collega’s met het aandachtsveld hygiëne hebben extra scholing over hygiënemaatregelen gehad en hebben hun vernieuwde kennis gedeeld binnen het team. De inspecteurs waren zelfs zo enthousiast dat ze Kalorama als een goed voorbeeld voor andere zorginstellingen zien. Dat is een mooie opsteker voor ons.”

Kalorama blijft alert op corona

Tijdens het vervolgbezoek op 13 november waren de inspecteurs ook zeer te spreken over de wijze waarop Kalorama over de coronamaatregelen communiceert en hoe deze worden uitgevoerd. “Wij worden rondom corona ondersteund door een infectiedeskundige en het crisisteam. Zij zetten duidelijke lijnen uit en zijn makkelijk te benaderen. Ook zijn er locatie breed overleggen met de zorgteams en alle ondersteunende diensten”, vertelt Linda van Hees. “Op deze manier zorgen wij er met elkaar voor dat er een goede samenwerking en eenduidig beleid rondom corona is.”  

« Terug naar het overzicht