dinsdag 01 november 2016

Medewerkers van Kalorama worden geïnterviewd

“We voelen ons zo gehoord”, dat zeggen de zusters die wekelijks bij elkaar komen in het gespreksgroepje van Itske van Houtum. De zusters hebben een beperking in horen en zien. Itske, activiteitenbegeleidster van Klooster Zusters Franciscanessen SFIC in Veghel, heeft scholing gehad van twee communicatiedeskundigen van Kalorama. In de scholing werd aan alle medewerkers van het Klooster geleerd hoe om te gaan met ouderen die niet goed kunnen horen en niet goed kunnen zien.

Nederland telt ruim 35.000 ouderen die slecht horen en slecht zien

Van alle 85-plussers in een verzorgingshuis blijkt een op de dertien ouderen deze beperking te hebben en in verpleeghuizen zelfs een op de vijf ouderen. Wanneer slechts een zintuig getroffen wordt, kan het andere zintuig het gemis gedeeltelijk compenseren. Maar bij beperkingen in horen en zien valt die compensatie weg. De grip op het alledaagse sociale leven vermindert. Sommige mensen raken geïsoleerd, depressief of angstig.

Kalorama in Beek bij Nijmegen heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van ouderen die niet goed kunnen horen en niet goed kunnen zien. Deze ervaring is gebundeld in een zorgprogramma, dat adviezen en richtlijnen bevat voor medewerkers in verpleeg- en zorgcentra. In de ouderenzorg is veel aandacht en deskundigheid voor begeleiding op het vlak van stemming, cognitie en kwaliteit van leven. Er blijkt echter weinig oog voor de dubbele zintuiglijke beperking in horen en zien.

De scholing in Klooster Zusters Franciscanessen SFIC in Veghel was informatief, maar ook praktisch van aard.

Medewerkers leerden bijvoorbeeld dat het moeilijk is voor iemand die slechthorend is om een gesprek te voeren in een rumoerige ruimte. Ook ondervonden ze dat mensen die slechtziend zijn profijt kunnen hebben van contrastkleuren. Een blauwe beker op een wit tafelkleed is makkelijker te zien dan een witte beker op een wit tafelkleed.

De zusters in het gespreksgroepje van Itske voelen zich gehoord en kijken ernaar uit om wekelijks met elkaar in gesprek te gaan.

« Terug naar het overzicht