woensdag 24 april 2019

Kalorama is een van de vernieuwers van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Nieuwe inzichten en inspiratie voor vernieuwers van de verpleeghuiszorg

Binnenkijken bij vernieuwers van de verpleeghuiszorg: inzichten, voorbeelden en overdenkingen.’ Het is de tweede editie van deze overzichtspublicatie die een inkijk biedt bij zorgorganisaties die actief betrokken zijn in de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Net als de eerste editie – die in juni 2018 verscheen – geeft Zicht op Vernieuwing 2 weer een scherp beeld van de uitdagingen, dilemma’s en hoofdbrekens waar zorgorganisaties mee te maken krijgen die besloten hebben zorg te bieden waarin niet de regels maar de mensen voorop staan. Maar natuurlijk vertellen de vele betrokkenen die voor deze publicatie geïnterviewd zijn ook met groot enthousiasme over de successen die zij behaald hebben en de acties die daaraan bijgedragen hebben. Al met al is Zicht op vernieuwing 2 daardoor een inspirerend en leerzaam document dat uitnodigt tot reflectie en verdere discussie over de radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ droomt van verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn. Het gaat om wat er speelt in de relatie tussen de bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers en wat voor hen van waarde is. Dit vraagt om een ‘radicale’ vernieuwing van de huidige verpleeghuiszorg, die steeds meer een medisch model is gaan volgen en ‘gedicteerd’ wordt door regels en protocollen. Het initiatief voor de beweging komt van de landelijke cliëntenorganisatie LOC Waardevolle zorg, die hierin nauw samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De werkelijke vernieuwing moet echter komen vanuit alle betrokkenen in de zorgorganisaties zelf, in samenspel met de zorg-gerelateerde instanties zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Zorginstituut, zorgkantoren, zorgverzekeraars en het onderwijs. Kalorama is een van bijna vijftig zorginstellingen in Nederland die nauw zijn betrokken bij deze beweging.

'Zicht op vernieuwing 2'

Deze week is 'Zicht op vernieuwing 2' verschenen met daarin bijdragen van zeven van de bijna vijftig zorgorganisaties die nauw betrokken zijn in de beweging. Naast Kalorama zijn dat: Carintreggeland, Cicero Zorggroep, DSV | verzorgd leven,Volckaert, Woonzorggroep Samen en ’t Zorghuus. Al deze organisaties vernieuwen vanuit hun eigen context en geven dus ook op hun eigen manier vorm aan relatiegerichte zorg. Het zijn verhalen van bestuurders en leidinggevenden over het vernieuwingsproces en verhalen van medewerkers, familieleden en vrijwilligers over wat zij zien gebeuren in de praktijk van alledag. Daarnaast zijn nieuwe ‘overdenkingen’ opgenomen die tot stand gekomen zijn door in grote lijnen te kijken naar wat opvalt in de vernieuwing.

Radicale vernieuwing bij Kalorama

Het verhaal van Kalorama lees je door op de afbeelding te klikken. Lees het verhaal van Marga (verzorgende IG), Meghan (EEV-er en kwaliteitsondersteuner) van onze afdeling de Musschenberg. En van Lieke van Blitterswijk (projectmedewerker).

 

 

« Terug naar het overzicht