woensdag 21 maart 2018

Kalorama Bethlehem behaalt kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg

Op 14 maart 2018 is het Nijmeegse hospice Kalorama Bethlehem bekroond met het kwaliteitskeurmerk: PREZO Hospicezorg. Dit keurmerk wordt verleend door Stichting Perspekt. Kalorama Bethlehem is door deze onafhankelijke organisatie op 18 prestaties beoordeeld. Van woon- en leefsituatie, tot sociale, spirituele en fysieke aspecten van de zorg, tot de stervensfase en nazorg. Het hospice heeft deze op alle onderdelen ruim boven de norm behaald. Een prestatie van formaat! Centraal bij de beoordeling stond de  beleving van de gasten. Hoe ervaren zij de zorg en de sfeer binnen het hospice en hoe wordt dit gerealiseerd? Voor Kalorama Bethlehem is dit een geweldige erkenning en stimulans om door te gaan op de manier waarop zij persoonlijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase biedt.

 

Bij PREZO Hospicezorg draait het om de gast

Willeke  Walters is medewerker naastenzorg in het hospice. “Bij dit keurmerk gaat het om onze gasten en niet zozeer om de papieren processen”, vertelt Willeke. “Dat sprak ons erg aan. Bovendien wordt je alert op wat kwaliteit betekent en wat dat oplevert. “Met een werkgroep hebben we deze certificering gedurende een jaar voorbereid”, gaat Irma Quaink, beleidsmedewerker van Kalorama verder. “We hebben nóg meer geleerd om door de ogen van onze gasten te kijken”, vult Willeke haar aan.

Bij Kalorama Bethlehem maken we het samen waar

Kalorama Bethlehem is een High Care Hospice. Dat houdt in dat er 24/7 een verpleegkundige aanwezig is. De verpleegkundige wordt ondersteund door vrijwilligers. Het hospice heeft ook een eigen gespecialiseerde arts en een geestelijk verzorger. “Met elkaar maken we deze hoogwaardige kwaliteit  waar”, gaat Willeke verder. "De vaste medewerkers kunnen rekenen op ondersteuning van zo’n 100 vrijwilligers, die voor ons echt onmisbaar zijn!”

Tegemoet komen aan wensen en behoeften

In haar rapportage vermeldt Perspekt het mooie en gerenoveerde gebouw. Maar ook dat er alles aan wordt gedaan om tegemoet te komen aan wensen en behoeften van de gast. Zo zijn er in de afgelopen jaren drie gasten geweest die in de kapel van het hospice zijn getrouwd. “Dat is natuurlijk heel bijzonder, maar het zit ook in kleine dingen”, vertelt Willeke. “Op de kamerdeuren hangt bij ons een bordje met ‘binnen zonder kloppen’. Hiermee creëren wij een thuisgevoel en dat is zó belangrijk. Natuurlijk kun je het bordje ook omdraaien als je niet gestoord wilt worden. Dit viel op en zegt meteen iets over onze persoonlijke aandacht”, aldus Irma.  

“Het laatste stukje van het leven dat vier je samen. Met elkaar kijken we iedere keer weer wat mogelijk is. In overleg met onze gasten, naaste familie en onze medewerkers en vrijwilligers. Dat is een voortdurend proces. Wij zijn enorm gemotiveerd om dat te blijven waarmaken”, besluit Willeke. 


De kerngroep kwaliteit toost samen met de bestuurder, arts en vrijwilliger op het kwaliteitskeurmerk: PREZO Hospicezorg

« Terug naar het overzicht