donderdag 18 mei 2017

Effect van zelfmanagement voor kwetsbare ouderen

Ouderen die slecht horen en slecht zien, leveren als gevolg van deze dubbele beperking veel in op hun kwaliteit van leven. Daarom voeren Kalorama en het UMC St. Radboud, in samenwerking met een veertigtal verzorgingshuizen verspreid over het land, een onderzoek uit naar de effecten van een zelfmanagement programma voor deze ouderen.

Gehoor- en gezichtsstoornissen staan in de top vijf van meest voorkomende chronische aandoeningen. Van alle 85-plussers in een verzorgingshuis blijkt één op de dertien ouderen deze dubbele beperking te hebben. In verpleeghuizen is dat zelfs één op de vijf ouderen. Tot op heden is er binnen Nederland geen onderzoek verricht naar psychosociale interventies voor deze doelgroep. Het onderzoek Zelfmanagement voor ouderen met een auditief-visuele beperking voorziet in deze lacune.

Dit programma is ontwikkeld op basis van praktijkervaring binnen Kalorama en wetenschappelijk onderzoek. Zelfmanagement biedt ouderen kansen om hun autonomie en welbevinden te behouden of terug te winnen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor verzorgenden. Tot nu toe is er weinig materiaal voor hen ontwikkeld om ouderen te ondersteunen in zelfmanagement. De verwachting is dat deelname aan het programma voor verzorgenden hen meer arbeidstevredenheid oplevert.

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door Stichting Joannes de Deo en Stichting Moeder Catharinafonds.

« Terug naar het overzicht