woensdag 01 juli 2020

Actuele informatie coronavirus

Via deze nieuwsrubriek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte over de maatregelen betreffende het coronavirus.

We kunnen ons voorstellen dat veel mensen vragen hebben. Daarom hebben we een overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot Kalorama op deze website gezet. Deze rubriek wordt actueel gehouden, indien daar aanleiding toe is.

Een actuele versie van het Kalorama nieuws is verschenen met daarin uitgebreid aandacht voor de afgelopen periode bij Kalorama. De digitale versie van het Kalorama nieuws kunt u hier bekijken.

Update 1 juli 2020

In de afgelopen weken zijn alle locaties van Kalorama weer opengesteld voor bezoek onder voorwaarden. Binnen de afdelingen van onze locaties is door alle teams hard en zorgvuldig  gewerkt om op verantwoorde wijze zo snel mogelijk onze bewoners weer blij te maken met het eerste bezoek. Het is fijn te zien dat onze bewoners weer de mogelijkheid krijgen een bezoeker te ontvangen. De eerste ontmoetingen waren hartverwarmend en  emotioneel.

Versoepeling bezoekersregeling per 1 juli 2020

De afgelopen weken was het fijn te merken dat de verschillende locaties van Kalorama stap voor stap meer ruimte konden bieden voor bezoek. Per 1 juli 2020 geldt dat een verdere verruiming van de bezoekersregeling mogelijk is.

Elke locatie van Kalorama bekijkt vanuit de huidige afspraken welke vervolgstappen met elkaar gezet kunnen worden. Zo blijft het belangrijk dat we de 1,5 meter afstand borgen en moeten we zicht houden op wie de locatie bezoekt. Hoe we dit invullen willen we verantwoord én praktisch met elkaar organiseren, zodat meer fijne ontmoetingen mogelijk zijn.

Wij informeren contactpersonen van onze bewoners vanuit het team van de afdeling waar hun naaste verblijft over de afspraken die specifiek voor deze afdeling gelden.

Heeft u vragen over dit bericht, neem dan contact op met de EVV-er of PB-er van uw naaste.

Onze medewerkers

Let op: Richtlijnen voor zorgmedewerkers wijken af van de richtlijnen voor andere Nederlanders. Onze medewerkers en vrijwilligers worden door ons crisisteam via intranet en per e-mail met Het Mailmomentje geïnformeerd.

  • Zorgmedewerkers moeten thuis blijven bij hoesten, verkoudheid en koorts (vanaf 38 graden)
  • Wij adviseren alle medewerkers dringend om privé je te houden aan de maatregelen zoals die voor het hele land gelden. Dat houdt in dat je, sociale contacten zoveel mogelijk beperkt en  bijeenkomsten met grote groepen mensen mijdt. Gebruik vooral je gezonde verstand. Ga niet naar plekken waar het risico op besmetting groter is.

Algemene adviezen blijven geldig

In zijn algemeenheid blijft natuurlijk gelden dat het belangrijk is te zorgen voor:

  • goede handhygiëne,
  • hoesten in de elleboog,
  • eenmalig gebruik van papieren zakdoekjes
  • géén handen schudden
  • geen pols-hand en halssierraden dragen

Contact met onze bewoners

Wij communiceren individuele informatie over bewoners zoveel als mogelijk via het Cliëntenportaal. Treedt er verandering op in de gezondheidstoestand van uw naaste dan nemen wij actief contact op met de contactpersoon.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Veel voorkomende vragen en antwoorden hebben wij voor u op een rijtje gezet. Zie veelgestelde vragen op deze website.

Houd onze website in de gaten voor actuele informatie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus bij Kalorama.

 

 

« Terug naar het overzicht