Centrum voor Doofblinden

Het Centrum voor Doofblinden wil mensen met een auditief-visuele beperking ondersteuning bieden bij een zo zinvol, prettig en veilig bestaan. Dit zowel in een specifieke woon- en leefomgeving op het terrein van Kalorama, maar ook bij cliënten thuis.

Het Centrum voor Doofblinden heeft een landelijke functie. Onze zorg- en dienstverlening is bestemd voor volwassenen vanaf 18 jaar, die beperkingen hebben in het horen en zien.

Cliënten kunnen gebruik maken van een divers aanbod. Begeleiding in de thuissituatie, activiteiten en begeleiding op groep, training in communicatie en zelfstandigheid, contact met lotgenoten en psychische ondersteuning. We streven naar hechte samenwerking met lokale en regionale zorgaanbieders.

Bij aanvang van de zorg, kijken we altijd samen met de cliënt naar de zorgvraag. Ook voor cliënten die zijn aangewezen op meervoudige, intensieve en complexe zorg en/of begeleiding hebben wij een uitgebreid zorgaanbod.

Wat bieden wij aan?

  • Woonzorg bieden we 24 uur per dag op en rondom ons terrein in Beek. De zorg kan bestaan uit ondersteuning, begeleiding, verzorging, behandeling en revalidatie. Wij beschikken over accommodatie voor verschillende woongroepen. In de woongroep krijgt iedere bewoner de zorg, die is afgestemd op zijn vraag.
    Cliënten kunnen ook tijdelijk verblijven in het Centrum, bijvoorbeeld vanwege een situatie waarin men revalideert of vanwege een acute probleemsituatie thuis of als de verzorging of begeleiding thuis tijdelijk niet haalbaar is.

  • Oog en oorhuis. Onze ambulante begeleiders begeleiden cliënten om de regie in hun dagelijkse leven en wonen te behouden. Zij bieden ondersteuning in de eigen omgeving van cliënten en helpen hen om te gaan met de dagelijkse activiteiten. Ze geven ook training in specifieke vaardigheden. Hierbij werken zij actief samen met andere betrokken instanties en met naasten in de omgeving. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina links.

  • Deeltijdbehandeling bestaat uit een samenhangend aanbod van behandeling, begeleiding, activiteiten en lotgenotencontact. Dit kan op één van de locaties van Kalorama. Naast de locatie in Beek-Ubbergen is er ook een deeltijdbehandeling in Deventer en in Utrecht. Hier werken we samen met collega zorgaanbieder Kentalis.

  • Activiteiten begeleiding
    Activiteitenbegeleiding is onderdeel van het Centrum voor Doofblinden en biedt mogelijkheden voor gespecialiseerde dagbesteding. De activiteiten worden georganiseerd voor cliënten uit de woonvoorziening maar ook voor cliënten die gebruik maken van de revalidatie of deeltijdvoorziening. De activiteitenbegeleiding gaat samen met de doofblinde cliënt op zoek naar een antwoord op zijn/haar vragen in de dagbesteding. Dagbesteding is een verzamelnaam voor vorming, educatie, arbeidsactivering, creatieve ontplooiing, sportbegeleiding en ontspanning.  Lees verder

  • Onderzoek, advies en training op het gebied van communicatie en zelfstandigheid, bieden wij zowel in de thuissituatie als op locatie. Ook ten behoeve van cliënten in andere zorginstellingen bieden wij deze functies aan.