Wet- en regelgeving

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de wet- en regelgeving waar u en wij mee te maken hebben. Via onderstaande downloads brengen wij u zo goed mogelijk op de hoogte.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Voorwaarden VVT gewijzigd. Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen u als cliënt en Kalorama als zorgverlener. Belangrijkste reden voor de aanpassing van de Algemene Voorwaarden is het verminderen van de administratieve lasten voor zowel u als voor ons. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden bijgesteld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een heldere en duidelijke uitleg raden wij u aan de publieksfolder te downloaden. Tevens kunt u de Algemene Voorwaarden VVT en de verschillende modules via de downloads hieronder inzien.

Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT

Algemene module Algemene Voorwaarden VVT

Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz)

Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw)

Bijzondere module Geriatrische revalidatie

Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)

Bijzondere module Wijkverpleging

 

Klokkenluidersregeling

Binnen Kalorama hebben wij een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze kunt u hier downloaden.

Klokkenluidersregeling Kalorama