« Terug naar het overzicht

Als je ogen en oren het niet goed doen

In deze workshop word je ondergedompeld in de wereld van niet goed kunnen horen én niet goed zien. Je ervaart hoe het is om contacten te leggen, ergens naar toe te lopen of dagelijkse activiteiten uit te voeren terwijl je slecht hoort en ziet. Je wordt je bewust van de invloed die slecht zien en slecht horen kunnen hebben op het dagelijkse leven. In deze workshop krijg je ook enkele algemene tips hoe je rekening kan houden met iemand die slecht hoort en ziet.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45,- (voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief)
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden

Inhoud:

 • Middels een koptelefoon en speciale brillen wordt men ‘slecht horend’ en ‘slechtziend’ gemaakt. Vervolgens krijgen de deelnemers allerlei taken voorgelegd: taken vanuit het dagelijkse leven, maar ook het zich voortbewegen naar een andere ruimte of buiten.
 • Je doet een unieke ervaring op waardoor je je kunt voorstellen wat slecht zien en horen doet voor de communicatie, de oriëntatie in de ruimte, de hoeveelheid informatie die je tot je krijgt enzovoorts.
 • Na deze ervaring wordt middels algemene tips samen besproken waar je het beste rekening mee kan houden als iemand slecht ziet en hoort.
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Slecht zien én horen, waar kan ik rekening mee houden?

Omgang met iemand die slecht ziet en hoort vraagt aanpassingen van de omgeving. Aanpassingen op verschillende gebieden, zoals op het gebied van communicatie, activiteiten, voortbeweging/mobiliteit, oriëntatie etc. In deze training leer je meer over de achtergrond van het slecht zien en horen, aanpassingen in de communicatie, aanpassingen van de omgeving en hulpmiddelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 4 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg.
 • Kosten: Kosten € 152 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Voor alle belangstellenden

Inhoud:

 • Bijeenkomst 1: uitleg slecht zien en slecht horen: syndromen, oogaandoeningen, ooraandoeningen
 • Bijeenkomst 2: Communicatie met iemand die slecht ziet en hoort. Hierin komen communicatievaardigheden aan bod zoals bijvoorbeeld tolken, taal aanpassen, ondertitelen etc. Daarnaast maakt men ook kort kennis met verschillende communicatietechnieken zoals blokletters schrijven, handalfabet etc.
 • Bijeenkomst 3: Het zo zelfstandig en mobiel mogelijk houden van degene die slecht ziet en hoort, zoals aanpassing van de fysieke omgeving etc.
 • Bijeenkomst 4:Hulpmiddelen voor mensen die slecht zien en horen: hoorapparatuur, vergrotingsapparatuur, aangepaste telefoons etc.

Het is in overleg ook mogelijk om één bijeenkomst te volgen.

« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Workshop: Signaleren van problemen in horen én zien bij ouderen

In deze workshop leer je de signalen herkennen die kunnen wijzen op slecht horen en slecht zien. Je leert hoe je bij een oudere cliënt een onderscheid kan maken in gedrag dat uitgelokt wordt door dementie of door problemen in horen en zien.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals

Inhoud:

 • Uitleg en bespreking van de meest voorkomende oog- en ooraandoeningen bij ouderen, en hoe zich dat uit in het dagelijks leven.
 • Screeningslijst die gebruikt kan worden om mensen die slecht horen en zien te kunnen herkennen.
 • Wat te doen na vermoeden van slecht zien en horen.
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Training: Aanpassing fysieke omgeving van iemand met beperking in horen én zien

Ouderen zelfstandig en veilig laten functioneren in hun eigen woonomgeving is van groot belang. In deze training leer je op welke wijze horen en zien de zelfredzaamheid in de dagelijkse leefomgeving van de oudere kan beïnvloeden. Je krijgt inzicht en handvatten hoe de omgeving, soms op eenvoudige wijze, aan te passen is.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 45 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals

Inhoud:

 • Zelf ervaren wat het effect is van niet goed zien en horen in de dagelijkse omgeving.
 • Bespreken van de diverse aanpassingsmogelijkheden aan de hand van een casuïstiek.
 • Bespreken van de hulpmiddelen die ingezet kunnen worden.
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Workshop: Wat is regie?

In deze workshop maak je kennis met een methode die het Radboudumc en Kalorama samen ontwikkeld en succesvol in de praktijk getest hebben. De methode is specifiek bedoeld voor hulpverleners die hun kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten willen ondersteunen in het behouden of terugwinnen van regie over hun leven.

 • Aantal bijeenkomsten: 1 bijeenkomst van 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 76
 • Voor wie: Zorgprofessionals, vooral verzorgenden en begeleiders met contacten in het dagelijks leven of zorg

Inhoud:

 • Een eerste kennismaking met de gespreksvoering die door het Radboudumc en Kalorama is ontwikkeld en getest bij ouderen met beperkingen in horen en zien.
 • De vijf stappen van de gespreksmethodiek worden uitgelegd.
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

 Training en coaching: Hoe de regie van kwetsbare mensen professioneel ondersteunen?

Verzorgenden en andere zorgverleners worden getraind in het toepassen van regie-ondersteuning. Zij worden geschoold in de gespreksvoering zoals die door het Radboudumc en Kalorama is ontwikkeld en getest bij ouderen met beperkingen in horen en zien, en vervolgens succesvol is toegepast bij ouderen met dementie. Gedurende het traject worden de deelnemers gevraagd om de regie-methode in hun eigen dagelijks werk toe te passen in contact met de individuele cliënt, en hun eigen gedrag te observeren. Deze observaties vormen de basis voor de individuele coaching die reflecteert op het eigen handelen van de zorgverlener en op het effect van dat handelen op de kwetsbare cliënt.

 • Aantal bijeenkomsten: 12 bijeenkomsten van 1 tot 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 798 bij minimale deelname van 4 personen
 • Voor wie: Zorgprofessionals, vooral verzorgenden en begeleiders met contacten in het dagelijks leven of zorg

Inhoud:

 • Deze hele training bestaat uit 9 bijeenkomsten verspreid over een periode van ongeveer 5 maanden.
 • 3 scholingsbijeenkomsten (2 uur per bijeenkomst), deze bijeenkomsten zijn groepsgewijs
 • 6 individuele coachingssessies (1 uur per bijeenkomst)
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Training: Coach de coach!

In deze training worden ervaren zorgprofessionals geschoold en begeleid tot peer-coaches: zij  coachen collega-zorgverleners zoals verzorgenden of verpleegkundigen in het ondersteunen van de eigen regie en van het probleemoplossend vermogen van kwetsbare cliënten. Speerpunt voor deze peer-coaches is het leerproces van verzorgenden en verpleegkundigen. Zij leren hoe zij de collega-zorgverleners stimuleren tot terugkijken op eigen handelen, op het effect van dat handelen op de kwetsbare cliënt, en op het zelf bijsturen van eigen gedrag. Tijdens de training is het nodig dat de deelnemers het geleerde in hun eigen praktijk kunnen oefenen.

 • Aantal bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten van 1 a 2 uur
 • Locatie: Kalorama, of in overleg een andere locatie
 • Kosten: € 855 bij minimale deelname van 2 personen
 • Voor wie: Ervaren zorgprofessionals die hun collega-zorgverleners willen coachen in het professioneel ondersteunen van de regie van kwetsbare cliënten

Inhoud:

 • Deze hele training bestaat uit 4 bijeenkomsten:
 • 4 groepstrainingen (2 uur per training)
 • 5 individuele coachingsessies (1 uur per bijeenkomst)
« Terug naar het overzicht
« Terug naar het overzicht

Communicatiecoaching middels Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video Interactie Begeleiding (VIB) heeft als doel om beroepsmatig en persoonlijk betrokkenen van de cliënt te ondersteunen bij de communicatie en omgang met cliënten met een dubbele zintuiglijke beperking. Dit gebeurt aan de hand van videobeelden op methodische wijze. VIB gaat uit van de basisgedachte dat mensen leren van positieve ervaringen. Zij richt zich op de geslaagde momenten waardoor medewerkers vanuit hun krachten en talenten kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.

 • Aantal bijeenkomsten: 3 bijeenkomsten van 1 uur
 • Locatie: Kalorama, of andere locatie in overleg
 • Kosten: € 399 (Bij afname van deze workshop voor meer dan 6 deelnemers geldt een gereduceerd tarief.)
 • Voor wie: Zorgprofessionals

Inhoud:

 • Het VIB-trajact bestaat doorgaans uit 3 video-momenten met de daarbij behorende 3 coachingsmomenten.
 • Tijdens de coachingsmomenten worden de videobeelden teruggekeken en worden de positieve ervaringen eruit geselecteerd.
 • De medewerker gaat na het coachingsmoment aan de slag met uitbreiding van de positieve ervaringen en een aandachtspunt ten aanzien van de communicatie.
 • Bespreking en praktische uitvoering van de gegeven adviezen.
« Terug naar het overzicht