Klachtenregeling

Wat vindt u goed gaan? Wat kan beter volgens u? En wat moet echt anders? We zien uw reactie van welke aard dan ook als een manier om met elkaar in gesprek te gaan en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Of u nu wel of niet tevreden bent, de meest directe manier om dit te bespreken is in een gesprek met de betreffende medewerker. U kunt dan samen kijken of er meteen een goede oplossing gevonden kan worden.

Kalorama heeft ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze is niet in dienst van Kalorama. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert over de te volgen weg en helpt bij het vinden van een oplossing. Klachten bestemd voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u per mail indienen via Karin@The-Lighthouse.nl of telefonisch via 06 - 24 71 10 86 (op werkdagen).

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de burgerlijk rechter. Kalorama is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg en de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Informatie over het indienen van een klacht vindt op de website www.degeschillencommissiezorg.nl .

Voor klachten in verband met gedwongen opname en/of behandeling (klachten in verband met de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) is Kalorama aangesloten bij de klachtencommissie van Pro Persona. Klachten in dit verband kunt u eveneens richten aan info@kalorama.nl.