Klachtenregeling

Wat vindt u goed gaan? Wat kan beter volgens u? En wat moet echt anders? We zien uw reactie van welke aard dan ook als een manier om met elkaar in gesprek te gaan en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Of u nu wel of niet tevreden bent, de meest directe manier om dit te bespreken is in een gesprek met de betreffende medewerker. U kunt dan samen kijken of er meteen een goede oplossing gevonden kan worden.

Klachtenfunctionaris

Kalorama heeft ook een onafhankelijke klachtenfunctionaris, Karin Somhorst. Karin is niet in dienst van Kalorama. De klachtenfunctionaris bemiddelt, adviseert over de te volgen weg en helpt bij het vinden van een oplossing. Klachten bestemd voor de onafhankelijke klachtenfunctionaris kunt u per mail indienen via karin@the-lighthouse.nl of telefonisch via 06 - 24 71 10 86 (op werkdagen).

Bent u ondanks de inzet van de klachtenfunctionaris niet tevreden over de uitkomst dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de burgerlijk rechter. Kalorama is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg en de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Informatie over het indienen van een klacht vindt op de website www.degeschillencommissiezorg.nl.

Cliënten die vragen hebben over hun rechten, advies nodig hebben of klachten hebben kunnen terecht bij Adviespuntzorgbelang. Telefoonnummer 088 - 929 40 99.

Klachten in het kader van de wet Zorg en Dwang worden door de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) behandeld. Deze commissie is opgericht door ActiZ, VGN, LOC, LSR, Ieder(in) en KansPlus. Het reglement is op de website van de KCOZ te vinden; www.kcoz.nl.

Landelijke Geschillencommissie Zorginstellingen

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid of binnen de afgesproken termijn behandeld? Dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil schriftelijk of via e-mail kenbaar maken bij De Geschillencommissie. Die doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. De Geschillencommissie heeft, in het geval van schade, een beperkte bevoegdheid om een schadebedrag toe te kennen. Voor meer informatie en het (digitaal) indienen van een klacht kunt u terecht op www.degeschillencommissie.nl (zorginstellingen).

Voor de behandeling van een geschil door De Geschillencommissie worden kosten in rekening gebracht.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 80

Complimenten en suggesties

Als u tevreden bent, horen wij dat natuurlijk ook graag. Bijvoorbeeld over het contact met een medewerker of over de kwaliteit van de zorg of services die u van ons ontvangt. Ook als u ideeën heeft voor verbetering, laat het ons dan weten. Uw waardering is voor ons een extra stimulans om te blijven werken aan uw tevredenheid.

Verras ons met een compliment, idee of suggestie: